Odjel za psihologiju

Skupština

Skupština udruge - 8. rujna 2011.

Na 1. redovitoj Skupštini Udruge diplomiranih studenata psihologije Sveučilišta u Zadru, održanoj 22. rujna 2011, izabran je novi Upravni odbor Udruge u sastavu:

Ivica Milanja, prof., predsjednik
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov, zamjenik predsjednika
Stipe Živaljić, prof., tajnik
Ana Brečić, prof., član
Višnja Perin, prof., član

 

Pristupnica

Pristupnica za Alumni klub Odjela za psihologiju - 16. kolovoza 2011.
Osnivačka skupština Udruge diplomiranih psihologa Sveučilišta u Zadru, održana 15. studenog 2008. u Zadru pokrenula je rad Alumni kluba diplomiranih psihologa. Svi studenti koji su diplomirali na Odjelu/Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zadru a koji žele biti članovi Alumni kluba mogu preuzeti Pristupnicu (.doc format)te je ispunjenu poslati poštom (Alumni klub, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja P. Krešimira IV br. 2, 23000 Zadar), ili elektronskom poštom na zvjezdan@unizd.hr
 read more ...

Statut i dokumenti

Statut Udruge - 16. kolovoza 2011.
Na osnivačkoj sjednici Skupštine Udruge diplomiranih studenata psihologije Sveučilišta u Zadru održanoj 15. studenog 2008. godine u Zadru predložen je slijedeći Statut Udruge koji je jednoglasno usvojen.
 read more ...