Odjel za psihologiju

Završni radovi 2014.

Student

Naslov

Mentor

Lucija Bijelić

Odnos asertivnosti sa samopoštovanjem i socijalnom anksioznošću

Marina Jurkin / Ivana Macuka

Danijela Božić

Samootkrivanje studenata različitim ciljnim osobama

Marina Jurkin / Ivana Macuka

Jakov Burić

Odnos socioseksualnosti i sklonosti ka konzumiranju psihoaktivnih tvari

Irena Pavela

Josipa Cvijetović

Emocionalna inteligencija i kvaliteta prijateljskih odnosa u srednjoj adolescenciji

Marina Jurkin / Irena Burić

Alen Čirjak

Odnos dimenzija privrženosti i prisnosti u muškim prijateljstvima

Jelena Ombla

Ana-Marija Čulina

Neki sociodemografski korelati socijalnih aksioma

Vera Ćubela Adorić

Matea Ćorić

Utjecaj raspoloženja na pamćenje emocionalno

konotiranog materijala

Lozena Ivanov

Marija Dujmović

Ispitivanje odnosa globalnog samopoštovanja i perfekcionizma

Marina Jurkin / Irena Burić

Marin Dujmović

Inhibicija i dimenzije ličnosti

Zvjezdan Penezić

Ana Ereš

Odnos samopoštovanja i potrošačke uključenosti u kupovinu odjeće s markom

Jelena Ombla

Ivana Garilović

Prijatelji s povlasticama i samomotrenje kod studenata

Marina Nekić

Magdalena Ivnik

Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka

Zvjezdan Penezić

Krešimir Jakšić

Povezanost sklonosti gađenju i orijentacije na socijalnu dominaciju sa stavovima prema muškarcima homoseksualne orijentacije

Vera Ćubela Adorić

Ariana Juranko

Povezanost dimenzija ličnosti i obrambenih mehanizama

Zvjezdan Penezić

Antonija Kalinić

Odnos usamljenosti i sramežljivosti u srednjoj adolescenciji

Marina Jurkin / Marina Nekić

Kristina Kovačević

Iskustvo nasilja i stavovi prema nasilju u mladenačkim vezama

Marina Nekić

Emilija Longin

Stavovi prema homoseksualnim osobama: uloga spola, studijskog usmjerenja i važnosti vjere u životu

Ana Slišković

Severina Mamić

Odnos narcizma i nekih aspekata korištenja Facebooka

Jelena Ombla

Marta Nekić

Utjecaj glazbe na kapacitet radnog pamćenja

Lozena Ivanov

Nikolina Opat

Odnos osobina ličnosti i emocionalne manipulacije partnerom

Zvjezdan Penezić

Oštrić Luka

Povezanost osobina ličnosti s preferiranim osobinama ličnosti drugih ljudi

Zvjezdan Penezić

Ana Pavlinović

Utjecaj načina prezentiranja materijala na slobodno i serijalno dosjećanje

Lozena Ivanov

Dolores Pranjić

Ljubav, zadovoljstvo u vezi i ljubomora

Zvjezdan Penezić

Marijeta Primorac

Razlike u samopoštovanju mladih u srednjoj i kasnoj adolescenciji

Marina Jurkin / Marina Nekić

Lidija Soldo

Socioseksualnost i privrženost kod studenata

Marina Nekić

Adrian Stark

Promjene u jutarnjosti-večernjosti u adolescenciji

Anita Vulić-Prtorić

Iva Vranić

Ispitivanje motoričkih i kognitivnih funkcija kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze

Matilda Nikolić

Mirjam Vukić

Ispitivanje učinka percipiranog Theta binauralnog ritma na pamćenje te subjektivnu opuštenost i koncentraciju

Lozena Ivanov