Odjel za psihologiju
Informacije

Dani psihologije u Zadru


Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru već se više od 30 godina održava u organizaciji Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U početku zamišljen kao regionalni skup, on je ubrzo prerastao te okvire i danas možemo kazati kako predstavlja renomirani međunarodni skup. Njegovu kvalitetu su prepoznali i mnogobrojni sudionici čiji je velik odaziv članovima Odjela ujedno poticaj za daljnje usavršavanje u organizaciji i realizaciji ovog skupa.

Stoga možemo kazati da je to danas jedan od najrenomiranijih međunarodnih znanstveno-stručnih skupova u  našoj regiji, a možda i šire.

Program skupa predviđa tematske simpozije, okrugle stolove, te izlaganja znanstvenih i stručnih radova iz raznih područja psihologije, kao što su: percepcija, kognicija, eksperimentalna psihologija, metodologija, razvojna psihologija, edukacijska psihologija, socijalna psihologija, emocije, motivacija, ličnost, psihofiziologija stresa, psihofiziologija rada, organizacijska psihologija, klinička psihologija, zdravstvena psihologija, itd.

Programi prethodnih izdanja Dana psihologije i knjige sažetaka mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

Programi

Knjige sažetaka  

U sklopu Dana psihologije, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru izdaje zbornik radova prezentiranih na skupu. Svi objavljeni radovi napisani su na engleskom jeziku te su prošli proces dvostruko slijepe recenzije.

Dosadašnja izdanja zbornika dostupna su putem poveznice Book of Selected Proceedings.