Odjel za psihologiju
Informacije

Odjel za psihologiju


Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru (ranije: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru) osnovan je 1978. godine i otada se na njemu kontinuirano do danas izvodi studij psihologije. Nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima koji sudjeluju u izvođenju studija psihologije, imaju zavidno iskustvo u organizaciji i izvedbi tog studija. Iskustva su stekli, ne samo na studiju u Zadru, nego i tijekom dužih ili kraćih boravaka na sveučilištima u svijetu (SAD, Velika Britanija, Austrija, Italija, Nizozemska itd.), gdje su aktivno sudjelovali u izvođenju nastave.

Razlozi za pokretanje studija psihologije proizlaze iz velikog interesa i potreba društva za psiholozima, koji su se kao struka dokazali u vrlo različitim sferama društvenih djelatnosti. Danas skoro da i nema društvenih djelatnosti ili sustava gdje psihologija nije direktno ili indirektno uključena. Raspon njena djelovanja proteže se od udovoljavanja nekim općim društvenim potrebama, pa do udovoljavanja potrebama na razini pojedinaca.

Obrazovna djelatnost Odjela koja uključuje ustroj i izvedbu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija psihologije utemeljena je na  znanstvenim (temeljnim i primijenjenim) istraživanjima u području psihologije. Suvremena psihologija spada istovremeno u bazične i primijenjene znanstvene discipline. Kao znanost, psihologija istražuje psihičke procese i reakcije pojedinaca, ali jednako tako proučava i složenije oblike ponašanja i interakcija  između pojedinca i različitih društvenih skupina.

Tijekom  prve tri godine studija (preddiplomski studij), studenti  psihologije  dobivaju  opća znanja   iz različitih    psihologijskih   područja,  kao   što  su psihologijska metodologija, opća, fiziološka i razvojna psihologija, kao i osnove socijalne, kliničke i školske psihologije, te psihofiziologije rada. U diplomskoj fazi studija (dvije godine), osim psihometrije i kompleksnijih metodologijskih postupaka, studenti dobivaju posebna stručna znanja i vještine u okviru modula koje su odabrali. U skladu s odabranim modulom, student bira i temu diplomskog rada.

Stečena znanja omogućuju  psihologu  zapošljavanje  u  različitim  sferama  društvenih djelatnosti i institucija, kao što su zdravstvo (klinička psihologija),  obrazovanje  (školska psihologija) ili radne organizacije (industrijska/organizacijska psihologija), dok se dio psihologa zapošljava pri različitim agencijama, zavodima, bankama i različitim korporacijama (najčešće u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima), te vojsci, policiji, sudstvu i  sl.

Osnovicu za uspješan rad  na  ovako  raznorodnim   područjima   psiholozi dobivaju tijekom studija stjecanjem općih znanja  iz  suvremene   psihologije, temeljnih   znanja   iz   primijenjenih   područja   psihologije,   te   dobrim metodologijskim obrazovanjem. Ovako koncipiran studij daje  stručnjaka koji može uspješno djelovati u različitim  područjima  ljudskih djelatnosti. Osnovna znanja i vještine za  rad  u  određenim   područjima primijenjene psihologije stječe se na  diplomskom  studiju, nakon čega slijedi obrazovanje u praksi pod mentorstvom iskusnog psihologa, u trajanju od najmanje godinu dana. Završen  diplomski studij omogućuje i poslijediplomsko  znanstveno usavršavanje za stjecanje doktorata znanosti iz psihologije.

Studij psihologije na Sveučilištu u Zadru utemeljen je na suvremenim znanstvenim spoznajama u području psihologije, koje su osnova za znanstveni i praktični rad u područjima u kojima je psihologija zastupljena. Koncepcija studija usklađena je s europskom koncepcijom studija psihologije, koja se osniva na Bolonjskoj deklaraciji. Samim time program je kompatibilan s većim brojem studija psihologije u Europskoj Uniji, kao što su studiji na sveučilištima u Trstu, Padovi, Firenzi i Trentu, te Klagenfurtu i Ljubljani.

Počevši od 1982. kada je na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala prva studentica psihologije pa do današnjeg dana svoje je diplomske radnje obranilo preko 270 studenata koji su time stekli titule diplomiranih psihologa, odnosno profesora psihologije. Može se uočiti kako svake godine sve veći broj studenata uspješno završava ovaj studij i počinje profesionalno djelovanje u različitim sferama rada: u školama, medicinskim ustanovama, vojsci i drugim institucijama koje iskazuju potrebu za uslugama psihologa. Prva generacija prvostupnika psihologije završila je svoj preddiplomski studij 2008. godine, a 2010. godine prvi studenti završili su diplomski studij i time stekli diplome magistara psihologije. Studenti Odjela za psihologiju redovito su dobitnici vrijednih nagrada i priznanja (rektorove nagrade, nagrade Zlatna značka Ramira Bujasa, i dr.).