Odjel za psihologiju
Informacije

Povjerenstvo za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije


Predsjednik:
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić


Članovi:
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević