Odjel za psihologiju
Informacije

Psihosocijalni aspekti zdravlja djece i adolescenata


Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra projekta: MZOS-269-0092660-1430

Trajanje projekta: 2006. - 2009.


Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)