Odjel za psihologiju
Informacije

Povjerenstvo za kvalitetu


Predsjednica:
Doc. dr. sc. Marina Vidaković

Članovi:
Kristijan Žibrat, mag. psych.
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić
Jagoda Gauta (školski psiholog, vanjski član)
Mihaela Marić (studentska predstavnica)
Judita Burilo (zamjenica studentske predstavnice)

Anketa za diplomirane studente Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru:

Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2020./2021. započinje sustavno vrednovanje studija psihologije.

Stoga provodimo kratku anketu među diplomiranim studentima Odjela za psihologiju kojoj je cilj unaprjeđenje kvalitete budućih studijskih programa na Odjelu za psihologiju.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja i svojim odgovorima doprinesete našem krajnjem cilju - poboljšanju nastavnog programa studija psihologije.

Molimo Vas da ispunite kratki online anketni obrazac putem poveznice

Unaprijed hvala!

Dokumenti:

Razvojna strategija Odjela za psihologiju

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Odjela za psihologiju

Priručnik za osiguravanje kvalitete Odjela za psihologiju

Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju

Godišnje izvješće Povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju (2019. – 2020.)

Godišnje izvješće Povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju (2020. – 2021.)

Pozivamo studente da prijedloge za poboljšanje kvalitete Odjela dostave članovima Povjerenstva ili anonimno putem 4P sandučića.