Odjel za psihologiju

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete rada Odjela za psihologiju

Predsjednica:
doc. dr. sc. Ivana Macuka

Članovi:
doc. dr. sc. Marina Vidaković
doc. dr. sc. Irena Pavela Banai
Jagoda Gauta, školski psiholog OŠ Šime Budinića (vanjski član)
Kati Kezić, studentica; Marko Galić, (zamjenik studentske predstavnice)


Molimo studente da se aktivno uključe u osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete rada na Odjelu. U prvom redu, svoj doprinos možete dati na način da izražavate svoje iskreno i kritičko mišljenje o kvaliteti nastave i rada nastavnika putem sveučilišnih i internih nastavničkih i/ili odjelnih evaluacija. Nadalje, molimo Vas da aktivno sudjelujete na zborovima nastavnika i studenata gdje ste pozvani izraziti svoje mišljenje o svim aspektima rada Odjela. Također svoje primjedbe, prijedloge, pritužbe i pohvale možete prenijeti studentskim predstavnicima Vijeća Odjela i/ili studentskim predstavnicima Povjerenstva za kvalitetu, a isto možete napraviti i anonimno kroz 4P sandučić.