Odjel za psihologiju

Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete rada Odjela za psihologiju

Predsjednica:
doc. dr. sc. Ivana Macuka

Članovi:
doc. dr. sc. Marina Vidaković
doc. dr. sc. Irena Pavela Banai
Jagoda Gauta, školski psiholog OŠ Šime Budinića (vanjski član)
Marko Galić (studentski predstavnik), Kati Kezić (zamjenica studentskog predstavnika)


Molimo studente da se aktivno uključe u osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete rada na Odjelu. U prvom redu, svoj doprinos možete dati na način da izražavate svoje iskreno i kritičko mišljenje o kvaliteti nastave i rada nastavnika putem sveučilišnih i internih nastavničkih i/ili odjelnih evaluacija. Nadalje, molimo Vas da aktivno sudjelujete na zborovima nastavnika i studenata gdje ste pozvani izraziti svoje mišljenje o svim aspektima rada Odjela. Također svoje primjedbe, prijedloge, pritužbe i pohvale možete prenijeti studentskim predstavnicima Vijeća Odjela i/ili studentskim predstavnicima Povjerenstva za kvalitetu, a isto možete napraviti i anonimno kroz 4P sandučić.