Odjel za psihologiju

Diplomski - reformirani

Naziv studija:

Diplomski studij Psihologije

Trajanje studija:

Dvije godine (4 semestra)

Ukupan broj ECTS bodova:

120

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa. Ovaj dio kurikuluma usmjerava studenta prema različitim područjima primijenjene psihologije (školskoj, kliničkoj, industrijskoj/ organizacijskoj) ili ga priprema za znanstveno-istraživački rad (poslijediplomski studij).

Uvjeti prijave:

Uvjeti za upis na diplomski studij psihologije su:
a) završen preddiplomski studij psihologije s prosječnom ocjenom
3.0 ili više;
b) prijava na natječaj za upis na diplomski studij psihologije;
c) pozitivan ishod ulaznog interviewa;
d) znanje engleskog jezika na razini Cambridge Advanced Level.
Kandidati sa srodnih studija iz inozemstva mogu također nastaviti
diplomski studij psihologije nakon pozitivne evaluacije njihova
preddiplomskog studija.

Završni ispiti (ako postoje):

Izrada diplomske radnje

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanje aktivnosti (kolokviji); pismeni i usmeni ispiti; seminari

Dodijeljena kvalifikacija:

magistar psihologije

 

Diplomski studij 2020./21.

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog odjela

 

 

 

 

 

PSI401

Prof. dr. sc. Ana Proroković

Psihometrija

2

2

0

4

PSI402

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Psihologija ličnosti

2

1

0

4

PSI403

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Inteligencija – teorije i mjerenja

1

1

1

3

PSI427

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Psihologija rada

2

1

1

3

PSI405

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Razvojna psihopatologija

1

0

1

3

PSI406

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Psihologija interpersonalnih odnosa

2

1

0

4

Izborni predmeti s matičnog odjela*

PSI413

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić

Psihologija ljudske seksualnosti I

1

1

0

2

PSI800

Doc. dr. art. Nikola Eterović

Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije

1

1

1

3

*Studenti upisuju najmanje 3 (tri) izborna predmeta, odnosno najmanje 6 bodova s matičnog odjela

Izborni predmeti s drugih odjela

 

 

 

 

NK0108

Prof. dr. sc. Dijana Vican

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

2

1

0

5

NK0208

Prof. dr. sc. Igor Radeka

Didaktika

2

1

0

5

 

2.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog odjela

 

 

 

 

 

PSI407

Mentorski rad (mentori u znan. nast. zvanju)

Psihologijski praktikum II

0

4

0

4

PSI408

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Edukacijska psihologija

2

1

2

5

PSI409

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Zdravstvena psihologija

1

1

0

4

PSI410

Darko Labura, dr. med.

Psihopatologija

2

0

1

3

PSI411

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Organizacijska psihologija

2

1

0

3

PSI412

Doc dr. sc. Marina Vidaković

Psihologija grupa i međugrupnih odnosa

1

1

0

3

Izborni predmeti s matičnog odjela*

PSI414

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić

Psihologija ljudske seksualnosti II

1

1

0

2

PSI415

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić

Privrženost kroz životni vijek

1

1

0

2

PSI435

Izv. prof. dr. sc. Irena Burić

Uvod u linearno strukturalno modeliranja

1

0

2

4

PSI433

Doc. dr. sc. Jelena Ombla

Komparativna psihologija

1

1

0

2

173884

Doc. dr. art. Nikola Eterović

Poezija i trauma

1

0

2

3

  Doc. dr. sc. Ana Šimunić Ekološka psihologija: Primjena i istraživanje 0 1 1 2

*Studenti upisuju najmanje 3 (tri) izborna predmeta, odnosno najmanje 6 bodova s matičnog odjela

Izborni predmeti s drugih odjela

 

 

 

 

NK0408

Prof. dr. sc. Dijana Vican

Teorije odgoja i obrazovanja u praksi

2

1

0

5

NK0508

Prof. dr. sc. Igor Radeka

Umijeća nastavnika

2

1

0

5

 

3.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog Odjela

 

 

 

 

 

PSI501

Prof. dr. sc. Ana Proroković

Izabrana poglavlja iz psihometrije

0

2

1

5

PSI502

Prof. dr. sc. Pavle Valerjev

Osnove kognitivne neuroznanosti

2

1

1

4

Izborni predmeti s matičnog Odjela – studenti upisuju sve ponuđene izborne predmete u okviru OPĆEG modula

PSIK503

Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković

Stres u radu

1

1

0

3

PSIK501

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Psihološki tretmani i terapije

2

1

1

5

PSIR505

Doc. dr. sc. Andrea Tokić

Upravljanje ljudskim potencijalima

2

2

1

4

PSIE501

Izv. prof. dr. sc. Irena Burić

Emocije i motivacija u obrazovanju

1

0

2

3

PSIE505

Doc. dr.sc. Ivana Macuka

Metodologija istraživanja razvojnih promjena

1

0

2

3

PSIE501 Prof. dr. sc. Izabela Sorić Kognitivni razvoj i učenje 1 1 1 3

Izborni predmeti s matičnog Odjela – u okviru stjecanja nastavničkih kompetencija (upisuju studenti koji žele)

SOCD18

Doc. dr. sc. Arta Dodaj

Mr. sc. Nensi Segarić

Metodika nastave psihologije

2

0

0

5

SOCD19

Doc. dr. sc. Arta Dodaj

Mr. sc. Nensi Segarić

Hospitacije i praksa

0

2

4

8

               

 

4.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog Odjela

 

 

 

 

 

PSI503

Mentorski rad (mentori u znanstveno nastavnom zvanju)

Izrada diplomske radnje

 

 

 

 20

 

Izborni predmeti s matičnog Odjela – studenti upisuju sve ponuđene izborne predmete u okviru OPĆEG modula

PSIK505

Prof. dr. sc. Anita Vulić- Prtorić

Praktikum iz psihodijagnostike

1

0

4

4

PSIR502

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Marketing i istraživanje tržišta

1

1

1

3

PSI419

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić

Psihologijsko savjetovanje

1

0

1

3