Odjel za psihologiju

Diplomski - reformirani

Naziv studija:

Diplomski studij Psihologije

Trajanje studija:

Dvije godine (4 semestra)

Ukupan broj ECTS bodova:

120

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa. Ovaj dio kurikuluma usmjerava studenta prema različitim područjima primijenjene psihologije (školskoj, kliničkoj, industrijskoj/ organizacijskoj) ili ga priprema za znanstveno-istraživački rad (poslijediplomski studij).

Uvjeti prijave:

Uvjeti za upis na diplomski studij psihologije su:
a) završen preddiplomski studij psihologije s prosječnom ocjenom
3.0 ili više;
b) prijava na natječaj za upis na diplomski studij psihologije;
c) pozitivan ishod ulaznog interviewa;
d) znanje engleskog jezika na razini Cambridge Advanced Level.
Kandidati sa srodnih studija iz inozemstva mogu također nastaviti
diplomski studij psihologije nakon pozitivne evaluacije njihova
preddiplomskog studija.

Završni ispiti (ako postoje):

Izrada diplomske radnje

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanje aktivnosti (kolokviji); pismeni i usmeni ispiti; seminari

Dodijeljena kvalifikacija:

magistar psihologije

 

Diplomski studij 2013./14.

1. semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog odjela

 

 

 

 

 

PSI401

Prof. dr. sc. Ana Proroković

Psihometrija

2

2

0

4

PSI402

Prof. dr.sc. Zvjezdan Penezić

Psihologija ličnosti

2

1

0

4

PSI403

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Inteligencija – teorije i mjerenja

1

1

1

3

PSI427

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Psihologija rada

2

1

0

3

PSI405

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Klinička psihologija

2

1

0

4

PSI406

Prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Psihologija interpersonalnih odnosa

2

1

0

4

Izborni predmeti s matičnog odjela*

PSI413

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Psihologija ljudske seksualnosti I

1

1

0

2

PSI428

Prof. dr. sc. Mira Klarin

Razvoj djece u socijalnom kontekstu

1

1

0

2

PSI416

Dr. sc. Mladen Mavar

Forenzična psihologija

1

1

0

2

PSIK506

Doc. dr. sc. Slavka Galić

Forenzička klinička psihologija

1

0

1

2

PSI430

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Uspješno starenje

1

0

1

2

PSI431

Prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Prevencija nasilja u bliskim vezama

1

1

1

3

PSI417

Prof. dr.sc. Nataša Šimić

Psihoneuroimunologija

1

1

0

2

*Studenti upisuju najmanje 3 (tri) izborna predmeta, odnosno najmanje 6 bodova s matičnog odjela

Izborni predmeti s drugih odjela

 

 

 

 

NK0108

Prof. dr. sc. Dijana Vican

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

2

1

0

5

NK0208

Prof. dr. sc. Igor Radeka

Didaktika

2

1

0

5

 

2.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog odjela

 

 

 

 

 

PSI407

Mentorski rad (mentori u znan. nast. zvanju)

Psihologijski praktikum II

0

4

0

4

PSI408

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Edukacijska psihologija

2

1

2

5

PSI409

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Psihologijsko savjetovanje

1

0

1

4

PSI410

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović

Psihopatologija

2

0

1

3

PSI411

Prof. dr. sc. Branimir Šverko

Organizacijska psihologija

2

1

0

3

PSI412

Prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Psihologija grupa i međugrupnih odnosa

1

1

0

3

Izborni predmeti s matičnog odjela*

PSI414

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Psihologija ljudske seksualnosti II

1

1

0

2

PSI415

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Privrženost kroz životni vijek

1

1

0

2

PSI404

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Fiziologija rada i ergonomija

1

1

0

2

PSI433

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Komparativna psihologija

1

1

0

2

PSIR503

Doc. dr. sc. Ana Slišković

Stres u radu

1

1

0

2

*Studenti upisuju najmanje 3 (tri) izborna predmeta, odnosno najmanje 6 bodova s matičnog odjela

Izborni predmeti s drugih odjela

 

 

 

 

NK0408

Prof. dr. sc. Dijana Vican

Teorije odgoja i obrazovanja u praksi

2

1

0

5

NK0508

Prof. dr. sc. Igor Radeka

Umijeća nastavnika

2

1

0

5

 

3.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog Odjela

 

 

 

 

 

PSI501

Prof. dr. sc. Ana Proroković

Izabrana poglavlja iz psihometrije

0

2

1

6

PSI502

Prof. dr. sc. Dražen Domijan

Osnove kognitivne neuroznanosti

1

1

1

4

Izborni predmeti s matičnog Odjela – studenti upisuju sve ponuđene izborne predmete u okviru OPĆEG modula

PSIK502

Prof. dr.sc. Anita Vulić-Prtorić

Praktikum iz psihodijagnostike

1

0

4

5

PSIK501

Prof. dr.sc. Anita Vulić-Prtorić

Psihološki tretmani i terapije

2

1

1

5

PSIR505

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Upravljanje ljudskim potencijalima

2

2

1

4

PSIE501

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Emocije i motivacija u obrazovanju

1

0

2

3

PSIK509

Prof. dr.sc. Anita Vulić-Prtorić

Razvojna psihopatologija

1

0

1

3

Izborni predmeti s matičnog Odjela – u okviru stjecanja nastavničkih kompetencija (upisuju studenti koji žele)

SOCD18

Prof.dr.sc. Jadranka  Čačić Kumpes

Metodika nastave psihologije

2

0

0

5

SOCD19

Prof.dr.sc. Jadranka  Čačić Kumpes

Hospitacije i praksa

0

2

4

8

               

 

4.      semestar

Ukupno sati

ECTS

Šifra

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

P

S

V

 

Obvezni  predmeti s matičnog Odjela

 

 

 

 

 

PSI503

Mentorski rad (mentori u znanstveno nastavnom zvanju)

Izrada diplomske radnje

 

 

 

 

20

Izborni predmeti s matičnog Odjela – studenti upisuju sve ponuđene izborne predmete u okviru OPĆEG modula

PSIK505

Prof. dr.sc. Anita Vulić- Prtorić

Suvremene metode istraživanja u kliničkoj psihologiji

1

0

1

3

PSIR502

Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Marketing i istraživanje tržišta

1

1

1

3

PSIE505

Doc. dr. sc. Slavka Galić

Klinička neuropsihologija

2

0

1

3

PSI419

Doc. dr. sc. Slavka Galić

Zdravstvena psihologija

1

1

0

2