Odjel za psihologiju
Informacije

Nastavnik

Funkcija

Kontakt

dr. sc. Izabela Sorić

redovita profesorica

 

e-mail

023/200-556

dr. sc. Ana Proroković

redovita profesorica

 

e-mail

023/200-536

dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

redovita profesorica

 

e-mail

023/200-556

dr. sc. Zvjezdan Penezić

redoviti profesor

 

e-mail

023/200-655

023/200-612

 

dr. sc. Nataša Šimić

redovita profesorica

Pročelnica Odjela

e-mail

023/200-568

dr. sc. Ljiljana Gregov

redovita profesorica

 

e-mail

023/200-536

dr. sc. Pavle Valerjev

redoviti profesor

 

e-mail

023/200-568

dr. sc. Vera Ćubela Adorić

izvanredna profesorica

 

e-mail

023/200-569

dr. sc. Ana Slišković

izvanredna profesorica

 

e-mail

023/200-535

dr. sc. Ivana Tucak Junaković

izvanredna profesorica

 

e-mail

023/200-582

 

dr. sc. Marina Nekić

izvanredna profesorica

ECTS koordinatorica

e-mail

023/200-582

dr. sc. Irena Burić

izvanredna profesorica

 

e-mail

023/200-550

dr. sc. Ivana Macuka

izvanredna profesorica

 

e-mail

023/200-582

dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević

docentica

Zamjenica pročelnice Odjela

e-mail

023/200-570

dr. sc. Marina Vidaković

docentica

 

e-mail

023/200-582

dr. sc. Andrea Tokić

docentica

 

e-mail

023/200-570

dr. sc. Jelena Ombla

docentica

 

e-mail

023/200-535

dr. sc. Ana Šimunić

docentica

 

e-mail

023/200-570

dr. sc. Arta Dodaj

docentica

 

e-mail

Mr. sc. Lozena Ivanov

viša predavačica

 

e-mail

023/200-569

Krešimir Jakšić, mag. psych.

asistent

 

e-mail

023/200-655

Krešimir Prijatelj, mag. psych.

asistent

  e-mail