Odjel za psihologiju
Informacije

Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela (US: RIVIVM)

 

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2021.21

Trajanje projekta: 01.09.2021. do 31.08.2023.


Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)


Ostali članovi istraživačke grupe:

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić (Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

Prof. dr. sc. Nataša Šimić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju)

Izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju)

Izv. prof. dr. Marina Nekić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju)

Marina Martinčević, mag.psych. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju)