Odjel za psihologiju

XIX. Dani psihologije


Kao i prethodnih godina Dani psihologije u Zadru tradicionalno su okupili brojne stručnjake iz Hrvatske, zemalja regije pa i šire. Tako su ove godine uz izlagače iz Hrvatske u radu skupa sudjelovali i kolege iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Češke, Austrije, Njemačke, Švedske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Osim psihologa, ovaj skup je privukao  i stručnjake iz psihologiji bliskih znanosti poput medicine i zdravstva, sociologije, pedagogije, kriminalistike, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekonomije i dr.

Na skupu je bilo prijavljeno rekordnih 396 autora sa preko 200 znanstvenih radova koji su se izlagali u brojnim sekcijama koje su pokrivale različita područja temeljne i primijenjene psihologije. Kao i svake godine održano je i pet zanimljivih plenarnih predavanja: dr. sc. Denis Bratko, red. prof. sa Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu „Ličnost, inteligencija i njihovi korelati – Zašto korelati koreliraju?“; Stefan Cantore, PhD, Senior Teaching Fellow sa Southampton Management School, University of Southampton (UK) „There is nothing like a good conversation to put the world in order!" How emerging theory and practice about the intentional use of conversation is changing the way we think and act to support organisational culture transformations“ (Predavanje o ulozi konverzacije u transformaciji organizacijske kulture); Annika Dahlgren Sandberg, professor emeritus sa Department of Psychology, University of Gothenburg (Švedska) „A critical view on the concept Theory of Mind, examples from neurodevelopmental disorders“ (Predavanje u kojem će autorica dati kritički osvrt na Teoriju uma na primjeru neurorazvojnih poremećaja); te dr. sc. Katica Lacković-Grgin, red. prof u miru (Zadar) „Novo u psihologijskim razvojnim teorijama: Modificiranje ranijih i formuliranje novih teorija“.

U sklopu programa održano je pet tematskih simpozija: „II. simpozij:  Reproduktivno mentalno zdravlje“; „Depresivnost u svakodnevnom životu“; „Kada je „ZA“ protiv – izloženost ne-heteroseksualnih i transseksualnih osoba u Hrvatskoj manjinskom stresu“; „Nove tendencije u psihofiziologiji“; „Validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije“.

Nadalje održana su dva okrugla stola („Izazovi psihološke djelatnosti u Hrvatskoj i EU danas“ te „Mentalna priprema sportaša različitih dobnih kategorija i tranzicija iz poluprofesionalnog u profesionalni sport“) kao i tri radionice („Uloga predškolskog psihologa u provedbi kraćeg specijaliziranog programa za darovitu djecu predškolske dobi - Razmjena i vrednovanje iskustava“; „Scientific writing workshop (Radionica o pisanju znanstvenih radova)“; „Supervizija kao podrška u radu; kako uopće radimo bez nje“).

Također, održane su i sekcije na kojima su priopćenja istraživačkih radova pokrila različita područja temeljne i primijenjene psihologije: psihologije ličnosti, kognitivne psihologije, socijalne psihologije, razvojne psihologije, psihometrije, psihologije rada i organizacijske psihologije, psihologije obrazovanja, kliničke i zdravstvene psihologije, itd. Poster sekcija uključivala je ukupno 50 poster priopćenja. Nadalje, kao jedna od specifičnosti Dana psihologije održana je i redovita studentska sekcija s usmenim i poster priopćenjima studenata, a studenti su paralelno s glavnim dijelom konferencije održali i Dane seksualnosti.

Konačno, među brojnim aktivnostima na ovogodišnjima Danima psihologije valja spomenuti i predstavljanje četiri nova izdanja Sveučilišta u Zadru, Naklade Slap i Hrvatskog psihološkog društva čiji su autori i urednici članovi Odjela za psihologiju:  Zbirka psihologijskih skala i upitnika – Svezak 7 (Ur.: Vera Ćubela Adorić, Zvjezdan Penezić, Ana Proroković, Ivana Tucak Junaković, Izdavač: Sveučilište u Zadru); Izabela Sorić: Samoregulacija učenja. Možemo li naučiti učiti? (Izdavač: Naklada Slap); Ana Proroković: Deterministički kaos za nematematičare: Uvod u nelinearne analize (Izdavač: Naklada Slap), te Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (Ur.: Andreja Brajša-Žganec, Josip Lopižić i Zvjezdan Penezić, Izdavači: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo).

Uz ovogodišnje izuzetno brojne aktivnosti s veseljem očekujemo i jubilarne XX. Dane psihologije koji će se održati od 19. do 21. svibnja 2016.