Odjel za psihologiju

XVIII. Dani psihologije u Zadru

U organizaciji Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 24.-26. svibnja 2012. održan je međunarodni znanstveno-stručni skup „XVIII. Dani psihologije u Zadru“. U radu skupa sudjelovalo je 442 sudionika iz zemlje i inozemstva, te oko 150 studenata psihologije s drugih hrvatskih sveučilišta (u radu skupa aktivno su sudjelovali i zadarski studenti psihologije). Na skupu je prezentirano više od 178 radova od strane 338 autora u vidu plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, poster prezentacija i okruglih stolova.

Usmene prezentacije radova bile su organizirane u pet tematskih simpozija (od kojih je jedan bio na otoku Vrgadi) i 16 tematskih sekcija, a u poster sekciji bilo je prezentirano 39 radova. Ove godine su posebno bila zastupljena područja razvojne i edukacijske psihologije, socijalne psihologije, psihologije ličnosti, psihologije inteligencije, organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, te psihologijske metodologije.

Održana su tri pozvana predavanja. Profesorica Susan Ayers sa Sveučilišta u Sussexu, UK održala je predavanje na temu „Perinatal care and trauma: When 'good enough' isn't good enough“. Profesor Željko Jerneić sa Sveučilišta u Zagrebu je održao predavanje na temu „O lažiranju u upitnicima ličnosti“. Profesor Igor Kardum sa Sveučilišta u Rijeci održao je predavanje na temu: „Evolucijska teorija i ličnost: Suvremeni trendovi“.

Treba spomenuti da su održana su i dva okrugla stola, od kojih su oba imala vrlo aktualne teme: „Kako unaprijediti obrazovanje o psihodijagnostičkim sredstvima“, „Psihologija i mentalno zdravlje – nova prilika za psihologiju i psihologe“.

Također, za vrijeme održavanja XVIII. Dana psihologije održana je i Studentska sekcija u organizaciji studenata psihologije iz Zadra. U okviru ove sekcije usmeno je prezentirano devet radova visoke metodologijske i stručne razine.

Zadarski studenti psihologije u organizaciji udruge studenata psihologije u Zadru „Kasper“ su također u sklopu XVIII. Dana psihologije održali svoj tradicionalni trodnevni simpozij „Dani seksualnosti 2012“. U sklopu tog simpozija održana su četiri predavanja i tri projekcije filma.

Na osnovi brojnih pohvala koje su dobivene za vrijeme održavanja skupa, javnih izjava, medijske popraćenosti te zahvala pojedinaca, može se kazati da je ovaj skup bio izuzetno uspješan, kako u organizacijskom i programskom dijelu, tako i s aspekta neformalnih događanja i kontakata. Također treba naglasiti da su ovi, XVIII. Dani psihologije bili do sada najveći (po broju prijavljenih radova, te aktivnih sudionika iz brojnih europskih zemalja), te da se u tom smislu, trend porasta može očekivati i u buduće.