Odjel za psihologiju
Informacije

Izv.prof.dr.sc. Ana Slišković

Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru 

Dobrobit pomoraca - Ključni mehanizam izgradnje zdravog pomorskog sektora

Pomorstvo je visoko zahtjevna, rizična i stresna profesija. Pomorci se u svom radu susreću s nizom specifičnih stresora, kao što su dugotrajna odvojenost od doma i obitelji, život u izoliranoj, često multinacionalnoj radnoj okolini, deprivacija tjelesnih i psihosocijalnih potreba na brodu, visoki radni zahtjevi praćeni niskom razinom autonomije u radu te okolinski stresori poput buke, vibracije i vrućine. Navedenim stresorima pridruženi su i rizici, od kojih su najizraženiji nesreće, piratski napadi, izloženost opasnim tvarima i ograničena mogućnost  pružanja medicinske pomoći na brodu. Rezultati istraživanja ukazuju da opisane nepovoljne karakteristike radne okoline vode negativnim zdravstvenim ishodima, pri čemu važnu ulogu imaju i individualne razlike u ličnosti i ponašanju, poput primjerice otpornosti na stres i (ne)zdravog životnog stila. Od negativnih zdravstvenih ishoda su u literaturi donedavno najviše isticana tjelesna oboljenja sa stresnom etiologijom, poput kardiovaskularnih bolesti, a u posljednje vrijeme uočljiv je pomak istraživačkog fokusa i na narušeno mentalno zdravlje pomoraca. Pomak istraživačkog fokusa još je više naglašen proglašavanjem COVID-19 pandemije budući da je zatvaranje nacionalnih granica i onemogućavanje smjena na brodu dodatno ugrozilo  radne i životne uvjete pomoraca. Usprkos naporima Međunarodne pomorske organizacije i UN-a u proglašavanju pomoraca "ključnim radnicima" s obzirom na njihovu vitalnu ulogu u održavanju lanca opskrbe, rezultati nedavnih istraživanja ukazuju da je narušena dobrobit pomoraca jedan od ključnih problema u pomorskom sektoru. Naime, dobrobit pomoraca je esencijalni mehanizam u održavanju zdravlja pomoraca, ali i organizacijskih ishoda poput sigurnosti na brodu, privlačenja i zadržavanja radne snage te organizacijske produktivnosti. S obzirom na navedeno, posebna pažnja u predavanju bit će usmjerena na važnost poboljšanja radnih uvjeta u pomorstvu kao vitalnom mehanizmu u izgradnji zdravih pomorskih radnih organizacija. Dodatno, u predavanju će se razmotriti osobni čimbenici, poput osobina ličnosti i motivacije za rad u pomorskom sektoru, koji također imaju važnu ulogu u izgradnji zdravih i učinkovitih radnih organizacija.  

O izv. prof. dr. sc. Ani Slišković

Ana Slišković je izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 2002. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je magisterij znanosti (2007. godine) i doktorat znanosti (2010. godine).  Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru radi od 2002. godine. Nositeljica je nekoliko kolegija iz metodologije na preddiplomkom studiju psihologije (Osnove psihologijske metodologije, Praktikum eksperimentalne psihologije 1, Kvalitativne istraživačke metode u psihologiji). Svoje nastavno iskustvo u području metodologijskih predmeta i vođenju završnih i diplomskih radova je nedavno pretočila u uređivanje sveučilišnog priručnika "Znanstveno istraživanje u psihologiji: Vodič za početnike". Na diplomskom studiju psihologije je nositeljica kolegija Stres u radu dok je na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom nositeljica kolegija Motivacija, radno ponašanje i dobrobit. U rujnu 2021. godine je dobila Rektorovu nagrada za višegodišnja iznimna postignuća u nastavnom radu. Objavila je 40 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima, publikacijama i znanstvenim knjigama, šest stručnih radova te aktivno sudjelovala na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s ukupno šesdesetak priopćenja. Većina njenih radova je iz područja stresa u radu te dobrobiti i psihofizičkog zdravlja zaposlenika različitih radnih sektora. Njeni trenutni znanstveno-istraživački interesi vezani su za dva specifična područja. Prvo je Psihologija pomorstva unutar kojeg je provela nekoliko istraživanja na teme zdravlja, dobrobiti te motivacije pomoraca, motivacije učenika i studenata pomorstva za rad u pomorskom sektoru te dobrobiti partnerica i supružnica pomoraca. Objavila je poglavlje pod naslovom "Occupational stress in seafaring" u znanstvenoj knjizi "Maritime Psychology: Research in Organizational and Health Behavior at Sea" (urednik M. MacLachlan, izdavač Springer). Drugo područje njenog interesa je vezano za izazove i stresore s kojima se suočavaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, pri čemu je osobito zainteresirana za čimbenike iz radno-organizacijske domene. Trenutno je voditeljica institucionalnog istraživačkog projekta pod naslovom "Dobrobit zaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju".