Odjel za psihologiju
Informacije

Izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Svaka igra, svaka dobiva?: Kognitivno osnaživanje kao višedimenzionalni konstrukt

Kognitivne sposobnosti polog su za uspjeh u gotovo svim domenama života. Brža obrada informacija i učinkovitije dosjećanje, veći opseg (radnog) pamćenja i snažnije odupiranje irelevantnim podražajima, fleksibilnije rješavanje problema i učinkovito asocijativno pamćenje, samo su neki od specifičnijih kognitivnih procesa u podlozi akademskog i profesionalnog uspjeha, ali i uspješnosti u svakodnevnim aktivnostima. Dinamična, informacijama zasićena, svakodnevica postavlja sve snažnije i veće zahtjeve na naše ograničene kognitivne kapacitete. Posljednjih se godina stoga  predlažu brojne strategije i intervencije namijenjene osnaživanju mozgovnih funkcija i procesnih kapaciteta. Kognitivno osnaživanje relevantno je za čitav niz korisnika – od djece s ADHD-om ili odraslih u nepovoljnim uvjetima, stručnjaka u zahtjevnim poslovima visoke koncentracije, starijih osoba izloženih normativnom kognitivnom starenju, do osoba s traumatskim ozljedama mozga ili neurodegenerativnim bolestima. Ne čudi da je brain-training industrija jedna je od najbrže rastućih mlađih tržišnih grana. Usprkos tome, (ne)učinkovitost kognitivnih intervencija predmet je dugogodišnji prijepora i argumentacija među istraživačima. Sinteza istraživanja iz različitih znanstvenih područja sugerira kako odgovor na pitanje o učinkovitosti intervencija zahtijeva odmak od monolitnog shvaćanja kognitivnog osnaživanja kao jednodimenzionalnog konstrukta. Prihvatimo li osnaživanje kao višedimenzionalni konstrukt možemo govoriti o razlikama u učinkovitosti ovisno o prirodi intervencije, tj. koristi li biokemijske, fizikalne ili bihevioralne strategije. Također, učinkovitost će ovisiti o ciljanoj kognitivnoj domeni ili procesu koji je predmet osnaživanja, osobinama i individualnim varijablama sudionika, dugotrajnosti intervencije, pa čak i širem socijalnom prihvaćanju ideje mogućeg osnaživanja.  


O izv. prof. dr. sc. Andrei Vranić

Andrea Vranić izvanredna je profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pri Katedri za eksperimentalnu psihologiju nositeljica je kolegija Percepcija i pamćenje, Učenje i viši kognitivni procesi, Kognitivni trening i rehabilitacija te Povijest psihologije. Istraživački se najviše bavi primjenom teorijskih znanja iz kognitivne psihologije, prvenstveno kroz istraživanja osnaživanja i treninga izvršnih funkcija, radnog pamćenja i fluidnog rezoniranja kod zdravih mlađih i starijih odraslih osoba te kod osoba s demencijom. Posebno je zanimaju različite slobodne aktivnosti kao vid kognitivnog treninga kojima se bavi istraživački, ali i iskustveno – jer znanosti vjeruje. Trenutno je voditeljica istraživačkog projekta Afektivni kognitivni trening: kognitivni, bihevioralni i neuralni učinci (Hrvatska zaklada za znanost) te glavni koordinator CEEPUS akademske mreže Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience, koja uključuje 13 partnerskih institucija iz devet europskih zemalja. Suradnica je u nekoliko međunarodnih i domaćih projekta iz šireg područja kognitivne psihologije: The neural architecture of consciousness (Aarhus University), Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela (Sveučilište u Zadru), Pro-fact: Research, education, and fact-checking COVID-19 disinformation narratives in Croatia (European Commision). Dosada je objavila jedan sveučilišni udžbenik, 40ak znanstvenih radova i nekoliko poglavlja u knjigama te 20ak stručnih tekstova. Recenzent je niza časopisa iz područja kognitivne psihologije te član uređivačkog odbora sekcija Cognition i Cognitive Science časopisa Frontiers in Psychology. Članica je European Society for Cognitive Psychology, Psychonomic Society, Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest. Kao članica Upravnog odbora Zagrebačkog psihološkog društva dobitnica je najdraže joj nagrade „Strašne žene“ za 2021. godinu.