Odjel za psihologiju
Informacije

Dr. sc. Joshua M. Tybur

Department of Experimental and Applied Psychology, Vrije Universitetit, Amsterdam, Nizozemska 


Evoluirana psihologija zaraznih bolesti

Godine 2020., SARS-CoV-2, novi patogen koji se širi prvenstveno kapljičnim putem i aerosolom, bacio je svijet na koljena. Iako je ovaj specifični koronavirus bio nov, šira prijetnja koju predstavljaju zarazne bolesti nije. Doista, svaki čovjek koji je ikada hodao planetom bio je u opasnosti od patogena, baš kao što su bili i svi drugi složeni oblici života. Kao odgovor na te prijetnje, ljudi su (opet, kao i svi složeni organizmi) razvili različite obrane protiv patogena. Mnoge od tih obrana su bihevioralne prirode i, posljedično, utječu na brojne fenomene koji su zanimljivi psiholozima. Ovo predavanje će se usredotočiti na jednu od ovih obrana: emociju gađenja. Pokazat će kako se gađenje pojavljuje iz više specijaliziranih mehanizama, uključujući one specijalizirane za otkrivanje zaraznih mikroba (npr. putem mirisa, vida i okusa), zatim one koji balansiraju između cijene izbjegavanja infekcije i koristi od drugih adaptivnih ponašanja (npr. brige o djeci, hranjenja), kao i one koji primjenjuju ponašanja koja neutraliziraju patogene. Nadalje će biti objašnjeno na koji se način i zašto ljudi razlikuju u svojoj sklonosti doživljavanja gađenja te kako nam te varijacije mogu pomoći u razumijevanju različitih tema, u rasponu od političkih sentimenata, preko protuimigrantskih stavova, pa sve do anksioznih poremećaja.


O dr. sc. Joshui Tyburu

Joshua Tybur je profesor psihologije i zaraznih bolesti na Vrije Universiteit Amsterdam. U svojem novijem istraživačkom radu koristi interdisciplinarnu teoriju i metode u svrhu razumijevanja emocije gađenja i, s tim u svezi, uzroka izbjegavanja patogena i moralne spoznaje. Specifični projekti prof. Tybura uključivali su mjerenje individualnih razlika u osjetljivosti na gađenje, procjenjujući stupanj u kojem se te individualne razlike mogu objasniti genetskim nasuprot okolinskim čimbenicima unutar populacija, te procjenjujući kako te individualne razlike variraju među populacijama, rasvjetljavajući motivacijsku pozadinu ksenofobije i protuimigrantskih stavova (i ima li takva pozadina funkciju izbjegavanja patogena), kao i ispitivanje motiva koji su u osnovi moralne osude povremene upotrebe droga. Većina njegovih istraživanja inspirirana je perspektivom evolucijske psihologije, a primjenjuje metode koje se obično koriste u kognitivnoj psihologiji, bihevioralnoj genetici, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji. Uz istraživački rad, trenutno djeluje kao predstojnik Socijalne psihologije na Vrije Universiteit Amsterdam te je član izvršnog odbora Društva za ljudsko ponašanje i evoluciju. Proširenom CV-u prof. Tybura može se pristupiti na njegovoj osobnoj stranici.