Odjel za psihologiju
Informacije

Dr. sc. Pascal Vrtička

Centre for Brain Science, Department of Psychology, University of Essex, Colchester, United Kingdom


Revidirana teorija privrženosti – Perspektiva socijalne neuroznanosti 21. stoljeća

Teorija privrženosti koju su prvi opisali Mary Ainsworth i John Bowlby postala je jedan od najobuhvatnijih teorijskih okvira u suvremenoj psihologiji. Ona opisuje kako započinjemo i održavamo socijalne odnose od kolijevke do groba, s velikim implikacijama na emocionalni, kognitivni i socijalni razvoj, kao i na tjelesnu i mentalnu dobrobit i zdravlje. Međutim, od pojave teorije privrženosti prije sedamdesetak godina, neke njezine temeljne postavke su revidirane, proširivane i mijenjane. Pritom je razvoj teorije privrženosti tijekom 21. stoljeća značajno oblikovala socijalna neuroznanost – područje koje proučava kako ljudski mozak upravlja socijalnim ponašanjem. Tako se unutar socijalne neuroznanosti pojavilo novo područje istraživanja: socijalna neuroznanost ljudske privrženosti (SoNeAt). Ovo izlaganje će pokazati kako SoNeAt opisuje privrženo ponašanje pomoću dva recentna funkcionalna neuro-anatomska modela ljudske privrženosti, organiziranog (NAMA) i neorganiziranog (NAMDA). Nadalje će usporediti SoNeAt s drugim suvremenim teorijama socijalne neuroznanosti, naglašavajući njihova zajednička načela i temeljne mehanizme, posebno one povezane sa socijalnom alostazom. Osnovno načelo SoNeAt-a, kao i srodnih teorija socijalne neuroznanosti, je da trebamo i očekujemo da posjedujemo socijalne resurse za suočavanje s prijetnjama i stresom. Sukladno tome, na temelju ponovljajućih interakcija s drugima, počinjemo predviđati koliko je vjerojatno da će nam drugi pomoći zadržati tjelesnu i mentalnu ravnotežu. Na temelju ovih predviđanja prilagođavamo svoje ponašanje traženja podrške u trenutcima potrebe. U kontekstu teorije privrženosti, ove ponašajne adaptacije povezane su sa specifičnim konstruktima sigurne nasuprot nesigurnoj privrženosti, deaktiviranjem ili hiperaktiviranjem sekundarnih strategija privrženosti kao što su izbjegavanje ili anksioznost (kao dio unutarnjih radnih modela privrženosti), kao i s dezorganizacijom privrženosti.


O dr. sc. Pascalu Vrtički

Prof. Pascal Vrtička je studirao biokemiju i neurobiologiju na Švicarskom saveznom institutu za tehnologiju (ETH) u Zürichu (Švicarska) gdje je i diplomirao u području biološke znanosti (1999.-2005.). Zatim je na Švicarskom centru za afektivne znanosti pri Sveučilištu u Ženevi stekao doktorat iz neuroznanosti pod mentorstvom prof. Patrika Vuilleumiera (2006.-2009.). Nakon dvije godine koje je proveo kao istraživač postdoktorand u Švicarskom centru za afektivne znanosti, u suradnji s Fakultetom psihologije Sveučilišta u Ženevi i profesorom Davidom Sanderom (2010.-2011.), dr. Pascal Vrtička prelazi na Medicinski fakultet Stanford (Kalifornija, SAD). Zahvaljujući stipendiji za napredne istraživače koju dodjeljuje Švicarska nacionalna istraživačka zaklada, uspio je osigurati mjesto znanstvenika postdoktoranda kod prof. Allana Reissa na Odsjeku za psihijatriju i bihevioralne znanosti (2012.-2014.). Po povratku u Europu dodatno je unaprijedio svoje istraživačke kompetencije na Max Planck Institutu za ljudske kognitivne znanosti i znanosti o mozgu u Leipzigu (Njemačka), gdje je radio kao istraživač, voditelj grupe i viši znanstvenik. U tom je razdoblju i aktivno surađivao sa Sveučilištem u Leipzigu (Fakultet prirodnih znanosti, Sveučilišna klinika i Leipziški istraživački centar za rani razvoj djece) u nastavi i superviziji studenata, te je zahvaljujući financijskoj potpori Društva Max Planck proveo nekoliko multidisciplinarnih istraživačkih projekata (2014.-2020.). Dr. Pascal Vrtička trenutno je predavač/docent u Centru za znanost o mozgu Odsjeka za psihologiju Sveučilišta Essex (Colchester, Ujedinjeno Kraljevstvo). Nadalje, predsjednik je Koordinacijskog odbora Istraživačke grupe posebnog interesa za socijalnu neuroznanost o ljudskoj privrženosti (SIRG SoNeAt) koja djeluje u sklopu Društva za proučavanje emocija i privrženosti (SEAS), čijeg je Izvršnog odbora pridruženi član (od 2020. do danas).