Odjel za psihologiju
Informacije

ASMIR GRAČANIN

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Rijeka

Asmir Gračanin je rođen 1979. u Rijeci, gdje je završio gimnaziju i diplomski studij psihologije, da bi potom stekao magisterij i doktorat znanosti u Ljubljani, 2006. odnosno 2011. godine. Od 2014. do 2016. godine radio je kao poslijedoktorand na sveučilištu u Tilburgu u Nizozemskoj, gdje se posvetio istraživanjima emocionalnog plača. Trenutno je izvanredni profesor na Odsjeku za Psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje provodi istraživanja u područjima emocija i osobina ličnosti, te sudjeluje u nastavi iz većeg broja predmeta uključujući Psihologiju ličnosti i Evolucijsku psihologiju. Na tom odsjeku također ima ulogu voditelja laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. Voditelj je i sveučilišnog Centra za istraživanje uma i ponašanja. Specifična područja kojima se bave njegova istraživanja uključuju ljudsku seksualnost, psihologiju socijalnog statusa, emocionalni plač, fiziološke reakcije tokom regulacije emocija, te razlike u osobinama ličnosti koje se vezuju uz sva navedena područja. Do sada je objavio preko četrdeset znanstvenih radova i poglavlja u knjigama. Nagrađen je Državnom nagradom za znanost Republike Hrvatske za 2017. godinu.