Odjel za psihologiju
Informacije

Emocionalno plakanje: Signalna funkcija i utjecaj na raspoloženje

Asmir Gračanin
Odsjek za psihologiju, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
agracanin@ffri.uniri.hr

Emocionalno plakanje definira se kao ispuštanje suza iz oka koje se pojavljuje pri intenzivnim emocionalnim reakcijama. Iako je posljednjih dvadesetak godina znanstveni interes za plakanje uvelike porastao, još uvijek znamo vrlo malo o nastanku i funkcijama ovog zanimljivog ponašanja. Istraživanja psiholoških aspekata situacija u kojima se plakanje javlja pružaju nam uvid u moguće evoluirane funkcije i s njima vezane posljedice plakanja. Dosadašnje teorije i istraživanja plakanja mogu se strukturirati kroz dvije vrste njegovih posljedica – intraindividualne, koje se odnose na učinke plakanja na samog plakača, i interindividualne, koje se odnose na učinke plakanja na promatrače. U ovom izlaganju prikazat ću osnovne spoznaje o obje vrste posljedica plakanja. Ukratko ću predstaviti ranija istraživanja plakanja koja su uglavnom bila usmjerena na njegove intraindividualne posljedice, prvenstveno u okvirima djelovanja plača na poboljšanje raspoloženja. Potom ću se usmjeriti na novija istraživanja interindividualnih posljedica plakanja. Ukratko ću predstaviti metodologiju i nalaze niza eksperimentalnih i kvazi-eksperimentalnih istraživanja našeg tima u kojima su ispitivani utjecaji plakanja na psihofiziološke procese i raspoloženje osobe koja plače, vrste situacija u kojima se javlja plakanje, utjecaji percepcije suza na automatske reakcije približavanja i udaljavanja, kombinirano djelovanje suza i mišićnih izraza lica, te utjecaj izlaganja suzama na agresiju, seksualni interes i promjene u dominantno-submisivnim odnosima. Rezultati istraživanja i detaljna teorijska analiza upućuju na to da ispuštanje suza predstavlja emocionalnu ekspresiju odnosno signal koji (a) najvjerojatnije djeluje vizualnim (a ne npr. njušnim) putem, (b) nastao je tijekom nedavne evolucije čovjeka kao sredstvo prenošenja informacija, prvenstveno onih koje su vezane uz procese privrženosti, traženje pomoći i iskazivanje prijateljskih namjera, (c) koji u pravilu dovodi do pozitivnih reakcija od strane okoline i (d) čije se pozitivne posljedice za pojedinca koji plače mogu najbolje razumjeti upravo u kontekstu njegove signalne funkcije.

Ključne riječi: Emocionalno plakanje, suze, komunikacija, raspoloženje, evoluirane funkcije