Odjel za psihologiju
Informacije

GIAN VITTORIO CAPRARA

Sapienza University of Rome

Gian Vittorio Caprara je profesor emeritus na Sveučilištu Sapienza u Rimu gdje je radio kao ravnatelj instituta, voditelj odjela, koordinator diplomskih programa i dekan Fakulteta za psihologiju. Izvodio je nastavu na Sveučilištu u Milano Bicocca i na sveučilištima Michigan i Stanford te na Sveučilištu u Kaliforniji Los Angeles (UCLA) i Sveučilištu u Kaliforniji Irvine (UCI). Bio je suradnik na Institutu za napredne studije u Nizozemskoj i Švedskoj.

Među dužnostima koje je obnašao u znanstvenim društvima, bio je predsjednik Europskog udruženja za istraživanje ličnosti (EAPP), član Vijeća Međunarodnog društva za istraživanje agresije (ISRA), član Izvršnog odbora Europskog udruženja za psihološku procjenu (EAPA), član Upravnog vijeća Međunarodnog društva političke psihologije (ISPP), te počasni predsjednik Znanstvenog odbora 14. Europskog kongresa iz psihologije (ECP) održane u Milanu u srpnju 2015.

Od 2000. godine član je Akademije Europe, a od 2021. počasni akademik Akademije psihologa Španjolske. Godine 2022. dobio je nagradu Harrold Laswell za izvanredna znanstvena postignuća u političkoj psihologiji. Godine 2023. dodijeljen mu je počasni doktorat na Sveučilištu Eotvos Lorand u Budimpešti. Doprinos profesora emeritusa Caprare napretku psihološke znanosti potvrđen je kroz više od 500 znanstvenih publikacija, uključujući nekoliko svezaka, koji pokrivaju četiri glavne istraživačke teme: ličnost, agresiju, prosocijalno ponašanje i političke preferencije i sudjelovanje.