Odjel za psihologiju
Informacije

IVANA TUCAK JUNAKOVIĆ

Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru

Dr. sc. Ivana Tucak Junaković redovita je profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Studij psihologije završila je 2001. godine na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru. Doktorirala je 2009. u području razvojne psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku dodiplomskog studija psihologije, najprije je radila u nekoliko srednjih škola, a od 2004. godine radi na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Obnašala je i dužnost voditeljice Katedre za razvojnu psihologiju na istom odjelu na kojem je nositeljica kolegija Uvod u razvojnu psihologiju, Razvojna psihologija odrasle dobi, Psihologija starenja, Psihologija obitelji i roditeljstva i Uspješno starenje. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na područje razvojne psihologije odrasle dobi i psihologije starenja. Posebno je zainteresirana za teme generativnosti, pozitivnih aspekata starenja te psihosocijalnih odrednica subjektivne dobrobiti, zdravlja i kvalitete života u starijoj dobi. Do sada je objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama i priručnicima. Urednica je sveučilišnog udžbenika Uspješno starenje: teorijski pristupi, metode istraživanja i čimbenici doprinosa. Suradnica je na nekoliko znanstvenih projekata koji se bave odrednicama uspješnog starenja i izazovima suvremenog roditeljstva. Bila je i voditeljica istraživačkog projekta Sveučilišta u Zadru pod nazivom Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela. Bila je višegodišnja članica uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika, a u dva navrata i glavna urednica ovog sveučilišnog priručnika. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima s blizu sedamdeset priopćenja, te je bila predsjednica ili članica Programskog ili Organizacijskog odbora nekoliko skupova. Angažirana je i u aktivnostima Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru. Dr. sc. Tucak Junaković također je uključena u različite aktivnosti u zajednici gdje korisnicima centara za pružanje usluga u zajednici, korisnicima i djelatnicima domova za starije osobe i široj javnosti često održava predavanja s temama vezanima uz proces starenja.