Odjel za psihologiju
Informacije

Odrednice uspješnog starenja i dugovječnosti: kako dobro (o)starjeti

Ivana Tucak Junaković
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
itucak@unizd.hr

Produljenje prosječnog ljudskog vijeka i sve bolja kvalitete života u novijim generacijama starijih osoba, koje su sve aktivnije u društvenom i javnom životu, potaknuli su porast znanstvenog i stručnog interesa za pozitivne aspekte starenja i starosti te čimbenike koji doprinose dugovječnosti i dobrom ili uspješnom starenju. Uspješno starenje je jedna od najzastupljenijih ali i najkontroverznijih tema u suvremenoj gerontologiji. Istraživači u ovom području postigli su konsenzus u vezi s tim da je uspješno starenje složeni višedimenzionalni konstrukt koji uključuje različita područja funkcioniranja (ne samo tjelesno) i koji zahtijeva holistički pristup istraživanju. Međutim, nisu suglasni u vezi s tim koje sve komponente taj složeni konstrukt uključuje i koji je najbolji način njegove operacionalizacije. U prvom dijelu predavanja pokušat će se objasniti sam koncept uspješnog starenja i razlike u odnosu na slične koncepte kao što su zdravo, aktivno, produktivno, kvalitetno starenje i dr. Nadalje, bit će prikazani različiti teorijski pristupi (biomedicinski, psihosocijalni i laički te najnoviji holistički orijentirani višedimenzionalni modeli uspješnog starenja) i metode istraživanja uspješnog starenja. U nastavku, bit će predstavljeni rezultati kvalitativnog istraživanja laičkih koncepcija uspješnog starenja i njegovih determinanti, provedenog u sklopu institucionalnog projekta Sveučilišta u Zadru Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela (IP.01.2021.21). Također će biti prikazani rezultati validacije predloženog integriranog višedimenzionalnog modela uspješnog starenja, razvijenog u okviru ovog projekta. U drugom dijelu predavanja bit će opisane glavne determinante uspješnog starenja i dugovječnosti, potvrđene u dosadašnjim istraživanjima, uključujući i ona provedena na uzorcima starijih osoba u Hrvatskoj, unutar ranije spomenutog istraživačkog projekta. Pokušat će se podrobnije objasniti uloga pojedinih sociodemografskih obilježja, zdravstvenih navika i načina života, osobina ličnosti, psiholoških resursa, bliskih odnosa, socijalne uključenosti te kognitivno poticajnih aktivnosti u kontekstu uspješnog/aktivnog/dobrog starenja i unaprjeđenja kvalitete života u starijoj dobi.


Ključne riječi: aktivno starenje, determinante uspješnog starenja, dugovječnost, metode istraživanja uspješnog starenja, teorijski pristupi uspješnom starenju, uspješno starenje