Odjel za psihologiju
Informacije

izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić

 

Trenutna nastavna djelatnost

  • Izvođenje obveznih kolegija Psihometrija, Praktikum eksperimentalne psihologije II i III, Primjena računala u psihologiji, Psihologijska statistika I i II i Marketing i istraživanje tržišta (UNIZD), te Basics of Psychometrics (FFST)

  • Izvođenje izbornih kolegija Osnove ekološke psihologije, Ekološka psihologija: Primjena i istraživanje, Odnos radne i obiteljske uloge: Teorija i istraživanje (UNIZD) i Ecological psychology (EU-CONEXUS)

Prethodna nastavna djelatnost

  • Izvodila kolegij Uvod u psihologiju (Odjel za psihologiju, UNIZD)

  • Izvodila seminare/vježbe iz kolegija Teorije mjerenja, Povijest psihologije i Metodologija razvojnih promjena (UNIZD)