Odjel za psihologiju
Informacije

Prof.dr.sc. Anita Vulić-Prtorić

 

Obrazovanje

 • Osnovna i srednja škola u Požegi

 • Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu,1979.-1985.

 • Poslijediplomski studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1987.-1993.

 • Doktorski studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1999.-2000.

Zaposlenje

 • Redoviti profesor u trajnom zvanju od 2018. godine

 • Redoviti profesor na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2012. godine

 • Voditeljica Studentskog savjetovališta od 2008. do 2015. godine

 • Voditeljica Katedre za kliničku i zdravstvenu psihologiju na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2007. godine

 • Izvanredni profesor na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, od 2006. 

 • Docent na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2001.

 • Viši predavač na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, 2000.-2001.

 • Predavač na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, 1995.-2000.

 • Stručni suradnik - psiholog u osnovnoj školi, 1985.-1995.

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Klinička psihologija djetinjstva i adolescencije

 • Razvojna psihopatologija

 • Psihodijagnostika, prevencija, psihološka pomoć, savjetovanje i psihoterapija u radu s djecom i adolescentima

Kontakt