Odjel za psihologiju

Dr. sc. Irena Burić

Obrazovanje

  • Poslijediplomski doktorski  studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.)
  • Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu (2005.)
  • Srednja škola Čazma – smjer opća gimnazija (1999.)
  • Osnovna škola u Čazmi (1995.)

Zaposlenje

  • Izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2018.)
  • Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2013.)
  • Viša asistentica  na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2011.)
  • Znanstvena  novakinja na projektu „Medijacijska uloga emocija u procesu samoregulacije učenja“ voditeljice prof.dr.sc. Izabele Sorić na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2007.)
  • Znanstvena  novakinja na projektu „Uloga kauzalnih atribucije u procesu samoregulacije učenja“ voditeljice prof.dr.sc. Izabele Sorić  na Odjelu za psihologiju u Zadru(2006.)
  • Psihologinja u Gradskim vrtićima Šibenik (2005.)