Odjel za psihologiju
Informacije

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Slišković, A., Nikolić Ivanišević, M., Ombla, J., Šimunić, A.; Tokić, A.; Vidaković, M., Ljubičić, M. (2021). Children with disabilities and their families - Researchers' voices from Croatia.  International Scientific-Practical Conference "Healthcare system for everyone: (un)heard voices". Klaipeda University.

Ombla, J., Slišković, A.,  Nikolić Ivanišević, M.,  Šimunić, A., Tokić, A.,  Ljubičić, M., Brown, T., Stewart, L. (2022). Usklađivanje radne i obiteljske uloge kod roditelja djece s teškoćama - kvalitativno istraživanje organizacijskih i društvenih čimbenika. 23. Dani psihologije u Zadru.

Brennan, E.M., Earle, A.; Fast, J., Galinsky, E., Lynch, F., Porterfield, S., Sellmaier, C., Skinner, T., Šimunić, A., Stewart, L.M. (2022). Discussion Roundtable (Organizers: Lisa Maureen Stewart, California State University, Monterey Bay; Claudia Sellmaier, University of Washington; Eileen M Brennan, Portland State University): Disability, Family Care, and Inclusive Workplaces. 6th Biennial Work and family researchers network conference. New York City, United States of America.


Stručne aktivnosti

Slišković, A. i Ombla, J. (2022). Dobrobit zaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju – što kažu roditelji? Javno predavanje u sklopu Tjedna psihologije (17.02.2022).

Organizacija i održavanje okruglog stola Izazovi roditeljstva djece s teškoćama u razvoju koji je okupio znanstvenike, stručnjake i roditelje i na kojem je, između ostalog, predstavljen projekt; održan u sklopu 20. obljetnice osnutka obnovljenog Sveučilišta u Zadru (22. 03. 2022.).  

Pozvano sudjelovanje suradnice Jelene Ombla na tribini Partnerski odnosi i roditeljstvo održanoj online, koju je organizirao Mali dom - Zagreb, dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži (13.07.2022.). Na tribini su izloženi rezultati  istraživanja o iskustvima roditelja djece s teškoćama u razvoju.


Obranjeni završni/diplomski radovi u sklopu šire teme:

Marija Magdalena Pintur (2022). Stavovi studenata prema osobama s invaliditetom izraženi kroz koncept socijalne distance. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru. (mentorstvo: Ana Slišković)

Monika Bašić (2022). Psihološki rast kod majki djece s poremećajem iz autističnog spektra: kvalitativno istraživanje. Diplomski rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru. (mentorstvo: Ana Slišković)