Odjel za psihologiju
Informacije
Obrana diplomskog rada - Dražena Vukićević - Tuesday, October 26, 2021

Studentica Dražena Vukičević branit će diplomski rad „Motivi korištenja dating aplikacija“ u utorak 2. studenog 2021. godine s početkom u 10,15 sati, pred povjerenstvom u sastavu:

Doc. dr. sc. Arta Dodaj, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka, mentorica
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković, članica

 
Obrana diplomskog rada - Matea Kolovrat - Tuesday, October 12, 2021

U petak, 22.10.2021. s početkom u 9:00, u dvorani 223, studentica Matea Kolovrat branit će diplomski rad pod naslovom „Neki društveni aspekti problematičnog korištenja interneta kod studenata“ pred povjerenstvom u sastavu:
•    prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, predsjednik
•    doc. dr. sc. Ana Šimunić, mentorica
•    izv. prof. dr. sc. Ana Slišković, članica

 
Obrana diplomskog rada - Dominik Gržan - Friday, October 1, 2021

U petak, 08.10.2021. s početkom u 10:00 sati, u dvorani 223, student Dominik Gržan branit će diplomski rad pod naslovom „Fobija modernog doba: nomofobija i njen odnos sa psihopatološkim simptomima i nesanicom“ pred povjerenstvom u sastavu:
•    prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, predsjednica
•    doc. dr. sc. Ana Šimunić, mentorica
•    izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, članica

Zadar, 01.10.2021.            

 
Obrana diplomskog rada - Laura Frapporti - Tuesday, September 21, 2021


Studentica Laura Frapporti  branit će diplomski rad  „ Opća i radna dobrobit zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj tijekom dva vala pandemije virusa COVID-19“  u ponedjeljak  27. rujna 2021. g. u 12.00 sati, pred Povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Nataša Šimić, predsjednica
Doc. dr. sc. Andrea Tokić, mentorica
Doc. dr. sc. Ana Šimunić, članica

 
Obrana diplomskog rada - Ana Veseljak - Monday, September 13, 2021

U četvrtak 16.9. o.g. u 10 sati studentica Ana Veseljak će braniti diplomski rad pod nazivom „Uloga neugodnih emocionalnih stanja, kognitivnih emocionalnih regulacija i usredotočene svjesnosti u objašnjenju gastrointestinalnih simptom“ pred povjerenstvom u sastavu:
 
Prof.dr.sc. Anita Vulić-Prtorić, predsjednica povjerenstva
Prof.dr.sc. Nataša Šimić, članica
Izvr.prof.dr.sc. Marina Nekić, mentorica

 
Obrana diplomskog rada - Ivona Maras - Tuesday, September 7, 2021


Dana 20. rujna 2021. godine u 9 sati studentica Ivona Maras pristupit će obrani svog diplomskog rada pod naslovom „Profesionalna dobrobit medicinskih sestara za vrijeme pandemije COVID-19“ pred povjerenstvom u sastavu:
Doc. dr. sc. Andrea Tokić, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Irena Burić, mentorica
Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković, članica

Obrana će se održati na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru u predavaonici 223.

 

 
Obrana diplomskog rada - Lucija Dražić Balov - Tuesday, September 7, 2021

Dana 16. rujna 2021. godine u 9.30 sati studentica Lucija Dražić Balov pristupit će obrani svog diplomskog rada pod naslovom „Neke odrednice kockanja kod srednjoškolskih učenika“ pred povjerenstvom u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Irena Burić, mentorica
Doc. dr. sc. Arta Dodaj, članica

Obrana će se održati na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru u predavaonici 223.

 

 
Obrana diplomskog rada - Filipa Maksan - Thursday, July 8, 2021

Studentica Filipa Maksan branit će diplomski rad pod naslovom Odnos s partnerom i neki aspekti psihološke dobrobiti kod žena koje su doživjele spontani pobačajdana 13.srpnja 2021. godine u 9.00 sati, pred Povjerenstvom u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić (predsjednica)

Doc. dr.sc. Marina Vidaković (mentorica)

doc. dr. sc. Jelena Ombla (članica)

Obrana će se održati u dvorani 223 na Odjelu za psihologiju, prema hibridnom modelu. Poveznica Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84609416975?pwd=U2QwcjRFU1c0VmF4TEFvcmt6RnltZz09

 
Obrana diplomskog rada - Stella Eleonora Soldat - Tuesday, July 6, 2021

Obavijest

U ponedjeljak, 12.7.2021. s početkom u 11:00 sati, u dvorani 223, studentica Stella Eleonora Soldat branit će diplomski rad pod naslovom „Mračna trijada ličnosti i moralno odlučivanje ekstremne političke ljevice i desnice“ pred povjerenstvom u sastavu:

 • prof.dr. sc. Ljiljana Gregov, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Šimunić, mentorica
 • doc. dr. sc. Andrea Tokić, članica
 
Obrana diplomskog rada - Maša Atlaga - Friday, July 2, 2021

Studentica Maša Atlaga branit će diplomski rad pod nazivom Motivacija za promjenom kod osoba oboljelih od anoreksije 6. srpnja o.g. s početkom u 10,00 sati u učionici 223, pred povjerenstvom u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Anita Vulić-Prtorić (predsjednica)
 2. Prof.dr.sc. Nataša Šimić (mentorica)
 3. Doc.dr.sc. Irena Pavela Banai (članica)

 

 
Obrana diplomskog rada - Lucija Šestan - Thursday, July 1, 2021

 

Studentica Lucija Šestan pristupit će 6. srpnja 2021. godine u 11.00 sati obrani svog diplomskog rada pod naslovom Odnos usredotočene svjesnosti s kognitivnom emocionalnom regulacijom i negativnim afektivnim stanjima, pred povjerenstvom u sastavu:

Izv.prof.dr.sc. Marina Nekić, predsjednica povjerenstva

Izv.prof.dr.sc. Ivana Tucak Junaković, mentorica

Doc.dr.sc. Ivana Macuka, članica povjerenstva

 
Obrana diplomskog rada - Iva Slačanac - Monday, June 28, 2021

Studentica Iva Slačanac pristupit će 6.srpnja 2021.godine u 09.00 sati obrani svog diplomskog rada pod naslovom „Neki korelati zadovoljstva brakom kod žena u fazi praznog gnijezda“ , pred povjerenstvom u sastavu:

Izv.prof.dr.sc. Ivana Tucak Junaković, predsjednica povjerenstva

Doc.dr.sc. Jelena Ombla, mentorica

Izv.prof.dr.sc. Marina Nekić, članica povjerenstva

Zainteresirani studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru mogu prisustvovati obrani putem sljedeće poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/9063870292?pwd=djh1NHlhcEFwaHY0VGJ2OUdVUjVoZz09

 

 
Obrana diplomskog rada - Maja Bakota - Thursday, May 20, 2021

U petak, 28.5.2021. s početkom u 13:30 sati, u dvorani 223, studentica Maja Bakota branit će diplomski rad pod naslovom „Odnos tendencije interpersonalne viktimizacije, interpersonalne orijentacije i sklonosti dramatiziranju kod hrvatskih studenata“ pred povjerenstvom u sastavu:

 • izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Šimunić, mentorica
 • doc. dr. sc. Irena Pavela Banai, članica
 
Obrana diplomskog rada - Marko Antolčić - Friday, May 7, 2021

U utorak, 11. 05. 2021. s početkom u 11 sati student Marko Antolčić branit će diplomski rad pod naslovom  "Utjecaj perceptivne i funkcionalne pozadinske distrakcije na proces rješavanja taktičkih šahovskih problema", pred povjerenstvom u sastavu:

 • prof. dr. sc. Ana Proroković, predsjednica
 • prof. dr. sc. Pavle Valerjev, mentor
 • prof. dr. sc. Nataša Šimić, članica

Zainteresirani studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru mogu prisustvovati obrani putem sljedeće poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/89800560561?pwd=UEJlbE9JemFKSzhsMmovS2NVOWdndz09

 
Obrana diplomskog rada - Žana Ćosić - Tuesday, March 23, 2021

U ponedjeljak, 29.3.2021. s početkom u 11 sati studentica Žana Ćosić branit će diplomski rad pod naslovom „Preferencije za televizijske sadržaje s ljubavnom tematikom, vjerovanja o ljubavnim odnosima i samopoštovanje“ pred povjerenstvom u sastavu:

 • prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić, mentorica
 • doc. dr. sc. Ana Šimunić, članica

Zainteresirani studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru mogu prisustvovati obrani putem sljedeće poveznice:

https://zoom.us/j/98136545533?pwd=empiR21KejlaN2gxNUFSbFE4QjVvUT09

 
Obrana diplomskog rada - Dora Župan - Tuesday, March 23, 2021

U srijedu, 31.3.2021. s početkom u 9 sati studentica Dora Župan branit će diplomski rad pod naslovom „Validacija Skale traženja uzbuđenja, emocionalne regulacije i djelovanja (SEAS) kod sudionika rizičnih aktivnosti na otvorenom“ pred povjerenstvom u sastavu:

 • izv. prof. dr. sc. Irena Burić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Šimunić, mentorica
 • doc. dr. sc. Andrea Tokić, članica
 
Obrana diplomskog rada - Jelena Palikuća - Thursday, March 11, 2021

Dana 17. ožujka 2021. u 8.30 sati, u učionici 223 na Odjelu za psihologiju studentica Jelena Palikuća će pristupiti obrani diplomskog rada pod nazivom Odnos različitih domena kreativnosti i nekih psiholoških aspekata u izolaciji pred povjerenstvom u sastavu:

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, predsjednica povjerenstva
Mr. dr. sc. Lozena Ivanov, članica
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, mentorica

Napomena: S obzirom da će obrana biti u živo svi nazočni će se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

Odjel za psihologiju

 
Obrana diplomskog rada - Josipa Herceg - Wednesday, March 3, 2021

Studentica Josipa Herceg branit će diplomski rad pod naslovom Osjetljivost bihevioralnog inhibicijskog i aktivacijskog sustava i neke osobine ličnosti kao prediktori osjetljivosti senzornog procesiranja, dana 10.ožujka, 2021.godine u 10.00 sati, pred povjerenstvom u sastavu:

Prof.dr.sc.Anita Vulić-Prtorić, predsjednica
Doc.dr.sc.Jelena Ombla, mentorica
Doc.dr.sc.Irena Pavela Banai, članica
 

Obrana će se održati online putem, a pristup je moguć preko poveznice u nastavku:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9063870292?pwd=djh1NHlhcEFwaHY0VGJ2OUdVUjVoZz09

Meeting ID: 906 387 0292

Passcode: 678979

 
Obrana diplomskog rada - Lucija Šalinović - Friday, January 22, 2021

Dana 28. siječnja 2021.godine u 10.00 sati studentica Lucija Šalinović pristupit će obrani svog diplomskog rada pod naslovom „Testiranje bihevioralnog modela autostopiranja“, pred povjerenstvom u sastavu:

Doc. dr. sc. Andrea Tokić, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Irena Burić, mentorica
Doc. dr. sc. Jelena Ombla, članica

Obrana će se održati online putem na sljedećoj poveznici:

https://zoom.us/j/95258948827?pwd=U2JYcjd6bkdXV0lXb29OZGhOaGxRUT09

 
Obrana diplomskog rada - Antonio Periša - Tuesday, December 1, 2020

Dana 9. prosinca 2020. godine u 9.00 sati, student Antonio Periša pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Crte ličnosti i svjetonazor kao prediktori vjerovanja u teorije zavjera tijekom pandemije COVID-19 pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov, predsjednica povjerenstva
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, mentor
Doc. dr. sc. Ana Šimunić, članica

Obrana će se odvijati putem online platforme MS Teams.

Poveznica na obranu

 
Obrana diplomskog rada - Petra Buovac - Monday, October 26, 2020

Dana 30. listopada 2020. godine u 12.00 sati, studentica Petra Buovac pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Neki aspekti prijateljskih veza u mlađoj odrasloj dobi pred povjerenstvom u sastavu:
Doc. dr. sc. Ivana Macuka, predsjednica povjerenstva
Doc.dr.sc. Marina Vidaković, mentorica
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković, članica
 

 
Obrana diplomskog rada - Manuela Šarić - Thursday, October 22, 2020


Dana 28. listopada 2020. godine u 8.30 sati, studentica Manuela Šarić pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Konstrukcija i validacija Upitnika opsesivno-kompulzivnih simptoma pred povjerenstvom u sastavu:
 prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić, predsjednica povjerenstva
Doc.dr.sc. Marina Vidaković, mentorica
Doc. dr. sc. Marina Nekić, članica
 

 
Obrana diplomskog rada - Maja Kralj - Wednesday, October 21, 2020

Dana 29. listopada 2020. godine u 9.00 sati, studentica Maja Kralj pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Ljubavni život studentica: idealizacija u vezi na daljinu i blizinu pred povjerenstvom u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, predsjednica povjerenstva
Doc.dr.sc. Marina Vidaković, mentorica
Doc. dr. sc. Jelena Ombla, članica

 
Obrana diplomskog rada - Marija Kocaj - Wednesday, October 21, 2020

Dana 28. listopada 2020. godine u 13.00 sati, studentica Marija Kocaj pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom  Sklonost dramatiziranju, mračna trijada i ljubomora u romantičnim vezama pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, predsjednik povjerenstva
Doc.dr.sc. Marina Vidaković, mentorica
Doc.dr.sc. Ana Šimunić, članica

Link s pozivnom na javnu online obranu: 
https://us02web.zoom.us/j/88304370601?pwd=cGhkbjJvQnNmeVJnekovWWQ1RjY4Zz09

 

 
Obrana diplomskog rada - Zvonimir Vukas - Wednesday, October 21, 2020

Dana 28. listopada 2020. godine u 12.00 sati, student Zvonimir Vukas pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Odnos osobina ličnosti, motivacije za gledanje filmova i preferencija filmova pred povjerenstvom u sastavu:
Doc.dr.sc. Jelena Ombla, predsjednica povjerenstva
Doc.dr.sc. Ana Šimunić, mentorica
Doc.dr.sc. Marina Vidaković, članica

Poveznica s pozivom na javnu online obranu:
https://us02web.zoom.us/j/82351054193
Meeting ID: 823 5105 4193

 
Obrana diplomskog rada - Anamaria Marelja - Wednesday, September 23, 2020

Dana 25. rujna 2020.godine u 9.00 sati studentica Anamaria Marelja će pristupiti obrani svog diplomskog rada pod naslovom  "Ispitivanje razlika u nekim aspektima ličnosti i percepcije mogućnosti zaposlenja kod studenata prve i posljednje godine studija psihologije"  pred povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Jelena Ombla, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, mentor
3. doc. dr. sc. Marina Vidaković, članica

Poveznica s pozivom na javnu obranu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5bdffd08522d4a96b93ed7b5130b2b8d%40thread.tacv2/General?groupId=f88effff-1757-4b2f-ae60-26a0a964cda3&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1

 
Obrana diplomskog rada - Paola Sturnela - Thursday, September 10, 2020

Dana 17. rujna 2020.godine u 10.00 sati na Odjelu za psihologiju studentica Paola Sturnela će pristupiti obrani svog diplomskog rada pod naslovom  „Posttraumatski rast kod studenata u kontekstu pandemije koronavirusa “ pred povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, mentor
3. doc. dr. sc. Ana Šimunić, članica.

 

 
Obrana diplomskog rada - Tea Magdić - Monday, July 13, 2020

Dana 20. srpnja 2020.godine u 9.00 sati studentica Tea Magdić pristupit će obrani svog diplomskog rada pod naslovom  „Odnos emocionalne regulacije, mentalne čvrstoće i perfekcionizma sa sportskim sagorijevanjem kod odbojkašica i odbojkaša “ pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, predsjednik
Prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić, članica
Prof. dr. sc. Izabela Sorić, mentorica
Link s pozivom na javnu obranu će biti objavljen na dan obrane na službenoj stranici Odjela za psihologiju (nekoliko minuta prije početka obrane).

1. dio obrane:

https://zoom.us/j/2115529746?pwd=NWMvRnRmUnV1Y2dhR3E3YmRpNC9ndz09

2. dio obrane:

https://zoom.us/j/2115529746?pwd=NWMvRnRmUnV1Y2dhR3E3YmRpNC9ndz09

 
Obrana diplomskog rada - Maja Lušić - Friday, July 10, 2020

Studentica Maja Lušić održat će obranu diplomskog rada pod naslovom "Uloga temperamenta, psiholoških potreba i sustava nagrađivanja u doživljaju zanesenosti pri igranju videoigara".
Obrana će se održati u utorak, 14. 07. 2020. u 11 sati na online platformi Zoom. Poziv s poveznicom za online poziv za će biti dostavljen kandidatkinji, članovima povjerenstva i svim drugima zainteresiranima koji se jave. Obrana će se održati pred slijedećim povjerenstvom:

•    Prof. dr. sc. Nataša Šimić, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev, mentor
•    Doc. dr. sc. Irena Pavela Banai, članica

 
Obrana završnog rada - Tesa Buder - Monday, June 29, 2020

U petak, 03.07.2020. s početkom u 13 sati studentica Tesa Buder branit će Završni  rad pod naslovom „Korištenje Facebook-a i samopoštovanje adolescenata“ pred povjerenstvom u sastavu:
•    Izv.dr.sc. Marina Nekić, predsjednica
•    Izv.prof.dr.sc. Irena Burić, mentorica
•    Doc.dr.sc. Ivana Macuka, članica
Zainteresirani studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru mogu prisustvovati obrani putem sljedeće poveznice:
https://us02web.zoom.us/j/82135794121?pwd=NzcyNENvRXZ5UHhGQ1M0VnlFWU9Mdz09
Meeting ID: 821 3579 4121
Password: 847538

 
Obrana diplomskog rada - Karla Matić - Monday, June 8, 2020

U ponedjeljak, 15.6.2020. s početkom u 10 sati studentica Karla Matić branit će diplomski rad pod naslovom „Privrženost u bliskim odnosima i strah od intimnosti u ljubavnoj vezi kod odrasle djece razvedenih roditelja“ pred povjerenstvom u sastavu:
•    Doc.dr.sc. Ivana Macuka, predsjednica
•    Izv.prof.dr.sc. Vera Ćubela Adorić, mentorica
•    Doc.dr.sc. Arta Dodaj, članica
Zainteresirani studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru mogu prisustvovati obrani putem sljedeće poveznice:

https://zoom.us/j/99173674304?pwd=bDJRSWJmcDdPRzUyYzk1Nlljc3MwUT09
Meeting ID: 991 7367 4304
Password: 5RXWiH

 
Obrana diplomskog rada - Klara Reić - Monday, May 18, 2020

Dana 25.svibnja 2020.godine u 15.00 sati studentica Klara Reić pristupit će obrani svog diplomskog rada „Odnos samosuosjećanja, emocionalne regulacije i kontrole i mentalne dobrobiti kod studenata“, pred povjerenstvom u sastavu:
Prof.dr.sc.Zvjezdan Penezić, predsjednik
Doc.dr.sc.Jelena Ombla, mentorica
Izv.dr.sc.Irena Burić, članica
Link s pozivnom na javnu obranu će biti objavljen na dan obrane.

https://us04web.zoom.us/j/73772477138?pwd=TjRaZzFuQ1Rtd2tGQjlBWnFzVGQ4Zz09

 
Obrana diplomskog rada - Mateo Županović - Thursday, May 7, 2020

Dana 12.svibnja 2020. godine u 15.00 sati student Mateo Županović pristupit će obrani diplomskog rada pod naslovom Odnos privrženosti, antropomorfizma te mentalne i fizičke dobrobiti kod vlasnika mačaka i pasa, pred povjerenstvom u sastavu:
Izv. prof. dr, sc. Marina Nekić, predsjednica povjerenstva
Doc. dr. sc.Jelena Ombla, mentorica
Doc. dr. sc.Marina Vidaković, članica
Link s pozivnom na javnu obranu će biti objavljen na dan obrane.

https://us04web.zoom.us/j/73748179336?pwd=THUrdXFLaHRiK0FQQXRZb3hDRE5iQT09

 
Obrana diplomskog rada - Paula Andabak - Tuesday, May 5, 2020

U četvrtak 14.svibnja 2020. g. s početkom u 10,30 sati student Paula Andabak branit će svoj diplomski rad pod naslovom „Organizacijska pravednost, zadovoljstvo poslom i odanost organizaciji kod profesionalnih nogometaša“ pred povjerenstvom:

1.    Doc. dr. sc. Andrea Tokić, predsjednica povjerenstva
2.    Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Gregov, mentorica
3.    Doc. dr. sc. Ana Šimunić, članica povjerenstva

Link s pozivom na javnu obranu:

https://us04web.zoom.us/j/72140375958?pwd=aFkxZUd5eXJXS09pRC8rcXUvSSt5Zz09

 
Obrana diplomskog rada - Magdalena Antičević - Monday, May 4, 2020

Obavijest

Studentica Magdalena Antičević branit će diplomski rad „Neke karakteristike obitelji pomoraca“ u četvrtak 07. svibnja 2020. godine s početkom u 10.00 sati, pred povjerenstvom u sastavu:

Izv. prof. dr.sc. Ana Slišković, predsjednica
Doc. dr.sc. Ivana Macuka, mentorica
Izv. prof. dr.sc. Ivana Tucak Junaković, članica

Link s pozivom na javnu obranu će biti postavljen na dan obrane.

https://zoom.us/j/4309023301?pwd=T3NHd2g4VkozekR1R1JacitQcHplZz09