Odjel za psihologiju
Informacije

Obrana diplomskog rada - Lucija Nimac

Studentica Lucija Nimac branit će diplomski rad pod nazivom "Socijalno averzivne crte ličnosti i percepcija situacija" u ponedjeljak, 21. 02. o.g. u 9,00 sati pred povjerenstvom u sastavu:

doc.dr. sc. Jelena Ombla, predsjednica
Krešimir Jakšić, mag. psych., član
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, mentor