Odjel za psihologiju

Preddiplomski - reformirani

 

Naziv studija:

Preddiplomski studij društvenih znanosti – smjer Psihologija

Trajanje studija:

3 godine / 6 semestara

Ukupan broj ECTS bodova:

180

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

U prve tri godine student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Stečena znanja i vještine mogu mu poslužiti za nastavak studija psihologije ili srodnih studijskih programa. Studenti se nakon završenog preddiplomskog studija mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, osim toga bit će osposobljeni za pripremu provođenja anketa i istraživanja tržišta te jednostavnije statističke analize podataka uz korištenje računala.
Preddiplomski studij NE OMOGUĆUJE kandidatu bavljenje stručnim poslovima psihologa.

Uvjeti prijave:

Na preddiplomski studij mogu se upisati kandidati koji su: završili četverogodišnju srednju školu i položili odgovarajuće ispite na Državnoj maturi.

Završni ispiti (ako postoje):

 

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanje aktivnosti (kolokviji); pismeni i usmeni ispiti; seminari

Dodijeljena kvalifikacija:

prvostupnik iz područja društvenih znanosti – smjer psihologija

 

 

 

 

 

1. semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

PSI117

Doc. dr. sc. Ana Šimunić

Uvod u psihologiju

1

0

0

2

PSI101

Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković

Osnove psihologijske metodologije

2

2

2

7

PSI102

Prof. dr. sc. Nataša Šimić

Uvod u biološku psihologiju

2

1

0

5

PSI103

Izv. prof. dr. sc. Irena Burić

Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu
statistiku

1

2

0

5

PSI104

Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev

Osjeti i psihofizika

2

0

0

5

PSI106

Dr. sc. Antonio Oštarić

Engleski jezik struke I

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

PSI107

Prof. dr. sc. Nataša Šimić/Dr. Sanja Delin

Osnove genetike (izborni kolegij)

2

0

0

2

PSI307

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Psihologijski aspekti interneta (izborni kolegij)

1

1

0

2

 

 

Kolegiji s drugih studija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezni kolegiji pokrivaju osnovna znanja iz psihologije, pa ih trebaju upisati svi studenti psihologije.

Student izborne kolegije može upisivati i retrogradno što znači da npr. ukoliko je na prvoj godini izabrao Osnove genetike, kasnije tijekom studija može kao izborni kolegij izabrati Psihologijske aspekte interneta

 

 

 

2. semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

PSI109

Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković

Praktikum eksperimentalne psihologije I

2

2

2

6

PSI110

Izv. prof. dr. sc. Irena Burić

Osnove inferencijalne statistike

1

2

0

5

PSI111

Prof. dr. sc. Nataša Šimić

Građa i funkcija somatskog živčanog
sustava

2

1

0

4

PSI112

Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev

Percepcija i pažnja

2

1

1

5

PSI113

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Uvod u razvojnu psihologiju

1

1

0

4

PSI114

Dr. sc. Antonio Oštarić

Engleski jezik struke II

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

PSI115

Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević

Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji
I (izborni kolegij)

1

1

0

2

PSI107-2

Prof. dr. sc. Nataša Šimić/Dr. Sanja Delin

Osnove genetike II (izborni kolegij)

2

0

0

2

PSI217 Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Evolucijska psihologija  1 1 0     2

 

 

Kolegiji s drugih studija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 PSI201

Doc.dr. sc. Irena Pavela Banai

Praktikum eksperimentalne                      psihologije II

0

2

2

5

 PSI202

Prof. dr.sc. Nataša Šimić

Vegetativni i endokrini sustav

2

1

0

4

 PSI203

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dječja psihologija

2

1

1

5

PSI204

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Pamćenje

1

1

1

4

PSI218

Doc. dr. sc. Jelena Ombla

Etika u psihologiji

1

1

1

3

PSI206

dr. sc. Ana Šimunić

Primjena računala u psihologiji

0

1

1

3

PSI207

Antonio Oštarić, prof.

Engleski jezik struke III

0

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

PSI209

Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević

Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji
II (izborni kolegij)

1

1

0

2

PSI219

Izv. prof. dr. sc. Nataša Šimić/Dr. Sanja Delin

Genetske osnove psihičkih funkcija
(izborni kolegij)

1

1

0

2

 

 

Kolegiji s drugih studija

 

 

 

 

 

 

4. semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

PSI210

Dr. sc. Matilda Nikolić

Praktikum eksperimentalne psihologije III

0

2

2

5

PSI211

Izv. prof. dr.sc. Nataša Šimić

Biološke osnove ponašanja

2

1

0

4

PSI212

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Psihologija učenja

1

1

1

4

PSI214

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Psihologija adolescencije

1

1

0

4

PSI215

Izv. prof.dr.sc. Vera Ćubela Adorić

Uvod u socijalnu psihologiju

1

1

0

3

PSI205

Prof.dr.sc. Ana Proroković

Teorije mjerenja

2

0

2

3

PSI216

Mr. sc. Ivana Kardum Goleš

Engleski jezik struke IV

1

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

PSI217

Izv. prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić

Evolucijska psihologija (izborni kolegij)

1

1

0

2

PSI220

Izv. prof. dr. sc. Nataša Šimić

Osnove endokrinih disfunkcija (izborni kolegij)

2

0

0

2

 

 

Kolegiji s drugih studija

 

 

 

 

 

 

5 semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

PSI301

Mentorski rad

Psihologijski praktikum I

0

2

2

5

PSI105

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Povijest psihologije

1

1

0

3

PSI303

Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev

Mišljenje i jezik

2

1

0

3

PSI304

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Psihologija emocija i motivacije

2

2

1

5

PSI305

Doc. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Razvojna psihologija odrasle dobi

1

1

0

3

PSI306

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Socijalna kognicija

2

1

0

3

PSI308

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Psihologija komuniciranja

1

1

0

2

 

 

 

 

 

 

 

PSI213

Doc. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Psihologija obitelji i roditeljstva (izborni kolegij)

1

1

0

2

JEP305

Mr. sc. Ivana Kardum Goleš

Engleski jezik struke V (izborni kolegij)

1

0

1

2

PSI319

Izv. prof. dr.sc. Nataša Šimić

Genetske osnove neurorazvojnih poremećaja (izborni kolegij)

1

0

1

2

***

Izv. prof. dr.sc. Nataša Šimić

Psihoneuroimunologija (izborni kolegij)

1

1

0

2

 

 

Kolegiji s drugih studija

 

 

 

                 

 

 

 

6 semestar

Ukupno sati

Šifra

Nastavnik

Kolegij

P

S

V

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

PSI309

Doc. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Psihologija starenja

1

2

0

3

PSI310

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

Stavovi

2

1

0

4

PSI311

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Uvod u psihologiju ličnosti

2

1

0

3

PSI312

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Uvod u psihologiju inteligencije

2

1

0

4

PSI313

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Gregov

Uvod u industrijsku i organizacijsku psihologiju

1

1

0

3

PSI314

Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Uvod u kliničku psihologiju

1

1

0

3

PSI315

Doc. dr. sc. Irena Burić

Uvod u edukacijsku psihologiju

1

1

0

3

PSI221

Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev

Uvod u kognitivnu znanost (izborni kolegij)

2

1

0

3

PSI432

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Bihevioralna genetika (izborni kolegij)

1

0

1

2

PSIK508

Doc. dr. sc. Slavka Galić

Psihologija osoba s posebnim potrebama (izborni kolegij)

1

1

0

2

PSI318

Dr. sc. Mladen Mavar

Socijalna patologija (izborni kolegij)

1

0

1

3

PSI420

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

Psihologija kreativnosti (izborni kolegij)

2

1

0

2

 

 

Kolegiji s drugih studija