Odjel za psihologiju
Informacije

Popis doktorata

 

Ime i prezime

Naslov

Godina

Izabela Sorić

Usporedba osnovnih postavki Weinerove i Lazarusove teorije emocija u školskoj situaciji ispitivanja znanja

1998.

Ana Proroković

Interakcija menstrualnog i cirkadijurnog ciklusa psihofizioloških varijabli

1999.

Anita Vulić-Prtorić

Struktura anksioznosti i depresivnosti kod djece: provjera hijerarhijskog modela

2000.

Vera Ćubela

Vjerovanje zaposlenih i nezaposlenih u pravedan svijet: provjera nekih postavki o individualnim razlikama

2001.

Ljiljana Gregov

Utjecaj tzv. cirkadijurnog stres na promjene rezidualnog mentalnog kapaciteta

2003.

Nataša Šimić

Neke psihofiziološke reakcije na ispitni stres

2003.

Zvjezdan Penezić

Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi - provjera teorije višestrukih diskrepancija

2004.

Pavle Valerjev

Kognitivne strategije pri rješavanju dobro definiranih nerješivih problema

2007.

Ivana Tucak Junaković

Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi

2009.

Marina Nekić

Tranzicija u roditeljstvo: socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom

2010.

Irena Burić

Provjera Pekrunove teorije kontrole i vrijednosti

2010.

Ana Slišković

Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole

2010.

Ivana Macuka

Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata

2011.

Matilda Nikolić

Linearne i nelinearne značajke dinamike psihomotornoga sustava

2012.

Marina Jurkin

Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama

2013.

Jelena Ombla

Provjera primjenjivosti teorije privrženosti na odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima

2014.

Andrea Tokić

Dugoročni efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti

2014.

Ana Šimunić

Osobne značajke zaposlenih supružnika i konflikt radne i obiteljske uloge

2015.

Irena Pavela Banai

Spolni dimorfizam i kvaliteta glasa u funkciji menstrualnog ciklusa

2017.