Odjel za psihologiju

Popis doktorata

Ime i prezime

Naslov

Mentor

Godina

Izabela Sorić

Usporedba osnovnih postavki Weinerove i Lazarusove teorije emocija u školskoj situaciji ispitivanja znanja

Katica Lacković-Grgin

1998

Ana Proroković

Interakcija menstrualnog i cirkadijurnog ciklusa psihofizioloških varijabli

Ilija Manenica

1999

Anita Vulić-Prtorić

Struktura anksioznosti i depresivnosti kod djece: provjera hijerarhijskog modela

Mirjana Krizmanić

2000

Vera Ćubela

Vjerovanje zaposlenih i nezaposlenih u pravedan svijet: provjera nekih postavki o individualnim razlikama

Slavko Kljajić

2001

Ljiljana Gregov

Utjecaj tzv. cirkadijurnog stres na promjene rezidualnog mentalnog kapaciteta

Ilija Manenica

2003

Nataša Šimić

Neke psihofiziološke reakcije na ispitni stres

Ilija Manenica

2003

Zvjezdan Penezić

Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi - provjera teorije višestrukih diskrepancija

Izabela Sorić

2004

Pavle Valerjev

Kognitivne strategije pri rješavanju dobro definiranih nerješivih problema

Predrag Zarevski

2007

Ivana Tucak Junaković

Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi

Vera Ćubela Adorić

2009

Marina Nekić

Tranzicija u roditeljstvo: socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom

Vera Ćubela Adorić

2010

Irena Burić

Provjera Pekrunove teorije kontrole i vrijednosti

Izabela Sorić

2010

Ana Slišković

Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole

Darja Maslić Seršić

2010

Ivana Macuka

Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata

Sanja Smojver Ažić

2011

Matilda Nikolić

Linearne i nelinearne značajke dinamike psihomotornoga sustava

Ana Proroković

2012

Marina Jurkin

Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama

Sanja Smojver Ažić

2013

Jelena Ombla

Provjera primjenjivosti teorije privrženosti na odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima

Zvjezdan Penezić

2014

Andrea Tokić

Dugoročni efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti

Ilija Manenica

2014

Ana Šimunić

Osobne značajke zaposlenih supružnika i konflikt radne i obiteljske uloge

Ana Proroković

2015