Odjel za psihologiju

Popis magisterija

Ime i prezime

Naslov

Mentor

Godina

Izabela Sorić

Kauzalne atribucije i strategije suočavanja u školskoj situaciji ispitivanja znanja

Katica Lacković-Grgin

1995

Ljiljana Gregov

Nametnuti ritam rada kao stresor

Ilija Manenica

1995

Ana Proroković

Dinamika odnosa cirkadijurnih promjena nekih psihofizičkih varijabli

Ilija Manenica

1996

Vera Ćubela

Socijalna percepcija osoba sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja

Slavko Kljaić

1997

Nataša Šimić

Efekti stresa na imunološki sustav

Ilija Manenica

1999

Zvjezdan Penezić

Zadovoljstvo životom: relacije sa životnom dobi i nekim osobinim značajkama

Katica Lacković-Grgin

1999

Ana Slavić

Usporedba parametara srčane aktivnosti u jutarnjoj i noćnoj radnoj smjeni

Ilija Manenica

2006

Marina Nekić

Socijalna i emocionalna usamljenost u adolescenciji: uloga osobina ličnosti, privrženosti, socijalnih zaliha i socijalnih strategija

Katica Lacković-Grgin

2006

Ivana Macuka

Uloga determinanti roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u djece

Anita Vulić Prtorić

2007

Lozena Ivanov

Značenje opće, akademske i socijalne samoefikasnosti te socijalne podrške u prilagodbi studiju

Katica Lacković-Grgin

2008

Luka Marinović

Učenje u situacijama s pozitivnim i negativnim potkrjepljenjem: provjera Grayeve teorije ličnosti

Denis Bratko

2009

Matilda Nikolić

Pokušaj lociranja regulatora ritma kod repetitivnog rada u uvjetima nametnutog i slobodnog ritma rada

Ilija Manenica

2009