Odjel za psihologiju
Informacije

Ana Marija Bašić, mag.psych.

 

Obrazovanje

  •  Sveučilišni diplomski studij psihologije – Sveučilište u Zadru (2021.-2023.)

  •  Sveučilišni preddiplomski studij psihologije – Sveučilište u Zadru (2018.-2021.)

Zaposlenje

  • Asistent – Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju (2024. – danas)

Područja stručnog i znanstvenog interesa

  • Psihologija ličnosti

  • Perfekcionizam kao rizični i zaštitni čimbenik

  • Mentalno zdravlje

  • Zdravstvena psihologija

Kontakt