Odjel za psihologiju

izv. prof. Dr. Sc. Ana Slišković

Obrazovanje:

  • Osnovna škola u Sućurju na otoku Hvaru (završena 1994. god.)
  • Srednja medicinska škola u Slavonskom Brodu (završena 1998. god.)
  • Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru - Završen 2002. god. obranom diplomskog rada pod naslovom „Promjene parametara sinus aritmije u funkciji promjena rezidualnog mentalnog kapaciteta", nagrađenog „Zlatnom značkom Ramira Bujasa“ za izuzetno vrijedan diplomski rad iz područja psihologije.
  • Poslijediplomski znanstveni studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Završen 2006. god. obranom magistarskog rada pod naslovom „Usporedba parametara srčane aktivnosti u jutarnjoj i noćnoj radnoj smjeni“, vođenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilije Manenice.
  • Postupak stjecanja doktorata izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu - Završen 2010. god. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole”, vođene pod mentorstvom prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić. 

 Zaposlenje:

  • Izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju (od 2017. god.)
  • Docentica i voditeljica Katedre za metodologiju na Odjelu za psihologiju (2011. god. – 2017. god.)
  • Suradnica u nastavi na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru:  asistentica (2003. – 2011. god.), viša asistentica (2011. god.)
  • Znanstvena  novakinja na projektu „Neke psihofiziološke i bihevioralne reakcije na stres” (šifra 0070022), voditelja prof. dr. sc. Ilije Manenice (2002. - 2003. god.)

Izbornik