Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Ana Slišković

 

Obrazovanje

 •  Osnovna škola u Sućurju na otoku Hvaru (završena 1994. god.)

 •  Srednja medicinska škola u Slavonskom Brodu (završena 1998. godine)

 •  Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru - Završen 2002. god. obranom diplomskog rada pod naslovom „Promjene parametara sinus aritmije u funkciji promjena rezidualnog mentalnog kapaciteta", nagrađenog „Zlatnom značkom Ramira Bujasa“ za izuzetno vrijedan diplomski rad iz područja psihologije.

 •  Poslijediplomski znanstveni studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zavšen 2006. god. obranom magistarskog rada pod naslovom „Usporedba parametara srčane aktivnosti u jutarnjoj i noćnoj radnoj smjeni“, vođenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilije Manenice. 

 •  Postupak stjecanja doktorata izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu - Završen 2010. god. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole”, vođene pod mentorstvom prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić.

Zaposlenje

 • Redovna profesorica na Odjelu za psihologiju (od 2022. god.)

 • Izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju (2017. god. - 2022. god.)

 • Docentica i voditeljica Katedre za metodologiju na Odjelu za psihologiju (2011. god. – 2017. god.)

 • Suradnica u nastavi na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru:  asistentica (2003. god. – 2011. god.), viša asistentica (2011. god.)

 • Znanstvena novakinja na projektu „Neke psihofiziološke i bihevioralne reakcije na stres” (šifra 0070022), voditelja prof. dr. sc. Ilije Manenice (2002. - 2003. god.)

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Profesionalni stres / stres u radu

 • Dobrobit i psihofizičko zdravlje zaposlenika različitih radnih sektora

 • Ravnoteža radne i obiteljske / privatne uloge

 • Radna motivacija

 • Psihologija pomorstva: pomorci i studenti pomorstva

 • Dobrobit roditelja djece s teškoćama u razvoju

Kontakt