Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Andrea Tokić

 

Obrazovanje

 •   Osnovna škola u Otoku Dalmatinskom (završena 1995. god.)

 •  Franjevačka klasična gimnazija u Sinju (završena 1999. godine)

 •   Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru - Završen 2005. god. obranom diplomskog rada pod naslovom „(Ne)stabilnost samopoštovanja u odrasloj dobi: uloga stresnih životnih događaja i osobne kontrole razvoja".

 • Poslijediplomski doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završen 2014. god. obranom doktorskog rada pod naslovom „Dugoročni efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti“, vođenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilije Manenice.

Zaposlenje

 • Docentica na Odjelu za psihologiju (od 2018. god.)

 • Poslijedoktorandica na Odjelu za psihologiju (2014. do 2018.)

 • Suradnica u nastavi (asistentica) na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2008. – 2013. god.)

 • Znanstvena novakinja angažirana na projektima „Neke psihofiziološke i bihevioralne reakcije na stres” i ''Efekti radnog stresa na kardiovaskularni i neurološki status, voditelja prof. dr. sc. Ilije Manenice (2006. - 2008. god.)

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Opća i radna dobrobit zaposlenika

 • Psihofiziološki aspekti rada

 • Upravljanje ljudskim potencijalima

 • Dobrobit zaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju

 • Moralno rasuđivanje

Kontakt