Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Andrea Tokić

 

Trenutni nastavni angažmani

 • Odjel za psihologiju Sveučišta u Zadru: Osnove psihologijske metodologije, Praktikum eksperimentalne psihologije I, Uvod u industrijsku i organizacijsku psihologiju, Upravljanje ljudskim potencijalima, Psihologijski praktikumi I

 • Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru: Osnove istraživačkog rada

Prethodni nastavni angažmani

 • Odjel za psihologiju Sveučišta u Zadru:  Praktikum eksperimentalne psihologije 2, Praktikum eksperimentalne psihologije 3, Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji I

Mentorstva

 • Gusar Ivana (2022). Oblik mentorskog pristupa kao prediktor razine zadovoljstva studenata mentorskom potporom i razvoja profesionalnog identiteta tijekom kliničke edukacije u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorski rad. (komentor)

 • Filipović Ana (2022). Utjecaj emocija na potrošačko ponašanje: preferencija tipa proizvoda. Diplomski rad.

 • Mihatov Anamaria (2022). Individualne i radne odrednice straha od propuštanja na radnom mjestu (WFoMO). Diplomski rad.

 • Frapporti Laura (2021). Opća i radna dobrobiti kod zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj tijekom dva vala pandemije virusa COVID-19. Diplomski rad.

 • Zelić Rajka (2021). Radne vrijednosti, težnja ka postignuću i zadovoljstvo poslom kod zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Završni rad.

 • Pliško Eleonora (2021). Konflikt obiteljske i radne uloge te zadovoljstvo poslom kod profesionalnih vozača. Završni rad

 • Ćurić Josipa (2020). Radna motivacija zaposlenika u hotelijerstvu. Završni rad.

 • Jakir Marta (2020). Ostati ili otići? Dileme medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj. Završni rad.

 • Filipović Ana (2019). Odnos neuroticizma i nekih aspekata donošenja odluka s akademskim uspjehom. Završni rad

 • Mihatov Anamaria (2019). Profesionalni identitet i zadovoljstvo studijem studenata koji studiraju na (ne) željenom studiju. Završni rad

 • Škulić Rebeka (2018). Osobine ličnosti i prednatjecateljska anksioznost kod individualnih i ekipnih sportaša. Diplomski rad

 • Dragaš Diana (2018). Stilovi vožnje i osobine ličnosti mladih vozača. Diplomski rad

 • Dražić Balov Lucija (2018). Neki aspekti kvalitete života kod osoba oboljelih od dijabetesa. Završni rad

 • Sturnela Paola (2018). Procjene nekih aspekata kvalitete romantične veze u različitim fazama menstrualnog ciklusa. Završni rad

 • Čugura Mirna (2018) Zadovoljstvo tjelesnim izgledom u različitim fazama menstrualnog ciklusa. Završni rad

 • Žaja Mia (2017). Odnos nekih sociodemografskih karakteristika i stavova prema radu s odgovornim organizacijskim ponašanjem. Završni rad.

 • Šalinović Lucija (2017). Autostoperi-po čemu su specifični? Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

 • Carević, I. (2016). Moralno rasuđivanje kod studenata različitih studijskih usmjerenja. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

 • Đapić, M. (2016). Moralno odlučivanje kod studenata različitih studijskih usmjerenja. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

 • Vuković, M. (2016). Odnos moralnog rasuđivanja i nekih sociodemografskih karakteristika. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru

 • Dragaš, D. (2015). Spolne i dobne razlike u stilu vožnje. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Kapitanović, A. (2015). Spolne razlike u brzini i točnosti prepoznavanja emocija.  Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Župan, D. (2015). Povezanost percepcije kohezivnosti grupe s nekim aspektima kvalitete života kod pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Petričić, B. (2015). Odnos stavova prema kućnim ljubimcima i generativnosti. Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Komšo, T. (2012). Odnos između odgađanja izvršavanja obaveza i akademskog postignuća.  Završni rad. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.