App

Odjel za psihologiju
Informacije

Krešimir Prijatelj, mag. psych.

 

Trenutni nastavni angažmani

  • Suradnik na kolegiju Hospitacije i praksa

  • Suradnik na kolegiju Psihologija emocija i motivacije