Odjel za psihologiju
Informacije

Kristijan Žibrat, mag.psych.

 

Stručno usavršavanje

 • stručni suradnik u Inkubatoru izvrsnosti- održavanje edukacije u sklopu Inkubatora izvrsnih vještina u sklopu modula "Upravljanje stresom"
   
 • provedbe radionica na manifestaciji HKS u Tjednu psihologije: studenti i nastavnici zajedno (radionice na temu nošenja sa stresom i asertivnosti)
   
 • sudjelovanje na radionici u organizaciji centra Proventus "Kako raditi sa senzorno osjetljivom djecom kroz terapeutsku igru?"
   
 • rad i edukacija s darovitom djecom u sklopu Centra IDEM
   
 • provedba psihoedukativnih radionica u privatnoj osnovnoj školi "Nova škola" na teme: neverbalna i verbalna komunikacija, tehnike aktivnog slušanja, razvoj pojma o sebi, prepoznavanje i razumijevanje emocija, emocionalna regulacija
   
 • dvije pripremne radionice iz Gestalt psihoterapije u sklopu Centar IGW Zagreb - Centar Gestalt psihoterapije i edukacije