Odjel za psihologiju
Informacije

Doc. Dr. sc. Marina Nekić

Obrazovanje:

 • Osnovna škola u Tuzli (završena 1989)
 • Gimnazija „Meša Selimović“ u Tuzli  (prva dva razreda), završila opću gimnaziju „Vladimir Nazor“ u Zadru 1993.
 • Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru - završen 1998. obranom diplomskog rada pod nazivom „Usamljenost i samoća: Neki korelati u kasnoj adolescenciji“, koji je izrađen u sklopu istraživačkog projekta: Usamljenost i samoća u adolescenciji. 
 • Poslijediplomski znanstveni studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu –  magistrirala 2006. godine s temom „Socijalna i emocionalna usamljenost u   adolescenciji: Uloga osobina ličnosti, privrženosti, socijalnih zaliha i socijalnih strategija“
 • Edukacija za geštalt psihoterapeutkinju pri Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta završena 2009.
 • Stjecanje doktorata na  izvan doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – završen 2010. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Tranzicija u roditeljstvo: socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom“
 • Edukacija za seksualnu psihoterapeutkinju koju organizira Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (u tijeku)

Zaposlenje:

 • Voditeljica Katedre za razvojnu psihologiju na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2012. godine
 • Docentica iz područja razvojne psihologije na odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 2011. godine
 • Suradnica u nastavi na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru:  asistentica (2008. – 2010. god.), viša asistentica (2010.-2011. god.)
 • Znanstvena novakinja na projektu „Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja“ voditeljice prof.dr.sc. Vere Ćubele Adorić (2006.-2008.)
 • Znanstvena novakinja na projektu „Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja“ voditeljice prof.dr.sc. Katice Lacković-Grgin (2001.-2006.)
 • Stručna savjetnica pri Crvenom križu u programu rada s ovisnicima i u Caritasu u programu nenasilnog rješavanja sukoba kod djece iz rizičnih obitelji (1998.-2001.)

Područja stručnog i znanstvenog interesa:

 • Razvojna psihologija
 • Psihologija seksualnosti
 • Psihološka pomoć, psihoterapijski i savjetodavni rad

Članstva:

Izbornik