Odjel za psihologiju
Informacije

Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević

 

Obrazovanje

 • Jezična gimnazija Metković – završena 1999. god.

 • Studij psihologije na Sveučilištu u Zadru – završen 2004. god. obranom radnje pod naslovom „Ispitivanje anksioznosti i depresivnosti kod djece s glavoboljama“

 • Poslijediplomski znanstveni magistarski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  - završen 2009. god. obranom magistarskog rada pod naslovom „Pokušaj lociranja regulatora ritma kod repetitivnog rada u uvjetima nametnutog i slobodnog ritma rada“ vođenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilije Manenice

 • Poslijediplomski znanstveni doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – završen 2012. god. obranom doktorske radnje čiji je naslov „Linearne i nelinearne značajke dinamike psihomotornoga sustava“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ane Proroković

Zaposlenje

 • Znanstvena novakinja na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na projektu „Neke psihofiziološke i bihevioralne reakcije na stres” (šifra 0070022), voditelja prof. dr. sc. Ilije Manenice (2005. - 2007. god.)

 • Asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2007. – 2012.)

 • Viša asistentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2013. - 2015.)

 • Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2015.- danas)

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Psihofiziološka istraživanja u kontekstu radne domene i napora

 • Moralno rasuđivanje

 • Dobrobit (zaposlenih) roditelja djece s teškoćama u razvoju

Kontakt