Odjel za psihologiju

Prezentacije i radovi

 RADOVI / PAPERSRADOVI / PAPERS

Burić, I., Slišković, A., & Macuka, I. (2017). A mixed-method approach to the assessment of teachers’ emotions: Development and validation of the Teacher Emotion Questionnaire. Educational psychology. http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2017.1382682.

 

Burić, I., & Macuka, I. (2017). Self-Efficacy, Emotions and Work Engagement Among Teachers: A Two Wave Cross-Lagged Analysis. Journal of Happiness Studies, https://doi.org/10.1007/s10902-017-9903-9

 

Macuka, I., Burić, I., & Batur, I. (2017). Emocionalne odrednice iscrpljenosti i zadovoljstva poslom predmetnih učitelja, Društvena istraživanja, 26(2), 227-248. 10.5559/di.26.2.05

 

Macuka, I., Burić, I., & Slišković, A. (2017). Emocionalna iskustva učitelja kao prediktori njihova mentalnoga zdravlja. Psihologijske teme, 26(2), 355-375.

 

Burić, I., Cvijetović, J., & Macuka, I. (2017). Ličnost, radna angažiranost i zadovoljstvo poslom kod učitelja - posredujuća uloga razočaranosti u obrazovni sustav. Suvremena psihologija, prihvaćen za objavljivanje.

 

Burić, I., Penezić, Z., & Sorić, I. (2016). Regulating emotions in the teacher’s workplace: Development and initial validation of the Teacher Emotion-Regulation Scale. International Journal of Stress Management, 24(3), 217-246. http://dx.doi.org/10.1037/str0000035

 

Slišković, A., Burić, I., & Macuka, I. (2016). The voice of Croatian elementary school teachers: Qualitative analysis of the teachers' perspective on their profession. Teachers and Teaching: Theory and Practice, DOI: 10.1080/13540602.2016.1206521

 

Slišković, A., Burić, I., & Knežević, I. (2016). Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja: važnost podrške ravnatelja i radne motivacije. Društvena istraživanja, 25(3), 371 - 392. 10.5559/di.25.3.05

 

 

PREZENTACIJE / PRESENTATIONS

22. Dani Ramira i Zorana Bujasa (Zagreb, 16.-18. travnja 2015.) / 22nd Ramiro and Zoran Bujas Days (Zagreb, April 16th – 18th 2015.)

 • Predstavljanje Projekta / Project presentation (.pdf)
 •  A kako se učitelji osjećaju? - Kvalitativna analiza pojavnosti i izvora emocionalnih iskustava predmetnih učitelja, Izabela Sorić, Irena Burić, Ana Slišković i Ivana Macuka (.pdf )

 • Percepcija učiteljske profesije u Hrvatskoj iz perspektive predmetnih učitelja: kvalitativna analiza, Irena Burić, Ana Slišković, Ivana Macuka i Izabela Sorić (.pdf)

16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. 25-29 August 2015, Limassol, Cyprus

 • The contribution of personality traits and emotional experience to teachers' sense of selfefficacy, Izabela Sorić i Irena Burić (.pdf )    

XX. Dani psihologije u Zadru (Zadar, 19.-21. svibnja 2016.) / 2th Psychology Days in Zadar (Zadar, May 19th – 21st 2016.)

 • Emocionalna regulacija, emocije i psihološka dobrobit učitelja: testiranje modela medijacije, Irena Burić, Ivana Macuka, Ana Slišković i Izabela Sorić (.pdf)
 • Emocionalna regulacija i zadovoljstvo poslom i životom kod učitelja: posredujuća uloga emocionalnih iskustava, Martina Marić, Izabela Sorić, Irena Burić, Ana Slišković (.pdf)
 • Emocionalna iskustva nastavnika kao prediktori njihovog mentalnog zdravlja, Ivana Macuka, Irena Burić i Ana Slišković (.pdf)

 18th European Conference on Personality (Timisoara, Romania, 19th to 23rd July 2016).

 • Personality and work engagement among high-school teachers: The mediating role of negative emotions, Irena Burić, Zvjezdan Penezić, Ana Slišković, Ivana Macuka, Izabela Sorić (.pdf)

 37th STAR Conference (Zagreb, Croatia, 6th to 8th July, 2016)

 • The mediating role of teachers' emotions and burnout in explaining the relationship between perceived principal support and work engagement: testing the structural equivalence across educational levels, Irena Burić, Izabela Sorić, Ana Slišković, Ivana Macuka i Zvjezdan Penezić (.pdf)

 

 • Irena Burić, Ana Slišković, Zvjezdan Penezić, Ivana Macuka, Izabela Sorić (2017). Self-efficacy, work-related emotions and desire to quit in teaching occupation: A test of reciprocal relations. EAWOP 2017, 17.-20.05.2017., Dublin, Irska (.pdf)
 • Irena Burić, Ivana Macuka, Ana Slišković, Izabela Sorić, Zvjezdan Penezić (2017). Teachers’ self-efficacy and well-being: Examining the central role of emotional processes. 15th European Congress of Psychology, 11.-14.07.2017., Amsterdam, Nizozemska (.pdf)
 • Irena Burić, Ivana Macuka, Zvjezdan Penezić, Ana Slišković & Izabela Sorić (2017). Testiranje recipročnosti odnosa između strategija emocionalne regulacije i emocija nastavnika nakon kontrole dispozicijske afektivnosti. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 06.-08.04.2017., Zagreb (.pdf)
 • Irena Burić, Zvjezdan Penezić, Ana Slišković, Ivana Macuka, Izabela Sorić (2016). Teachers' emotions and subjective well-being: The mediating role of emotional labor strategies. 12th Alps-Adria Psychology Conference, 29.09. - 01.10.2016., Rijeka (.pdf)

 

Kvalifikacijski radovi

 • Josipa Cvijetović (2017). Karakteristike ličnosti, zadovoljstvo poslom i radna angažiranost nastavnika: posredujuća uloga emocija. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Irena Burić)
 • Ivana Knežević (2016). Uloga percipirane podrške ravnatelja i radne motivacije u objašnjenju zadovoljstva poslom i sagorijevanja na poslu kod učitelja. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Ana Slišković)
 • Lana Sigurin (2016). Uloga nekih karakteristika radnog mjesta i osobina ličnosti u objašnjenju psihičkog zdravlja učitelja. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Ana Slišković)
 • Sara Glavan (2016). Uloga radnog opterećenja i zadovoljstva poslom u objašnjenju emocija učitelja. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Irena Burić)
 • Martina Jabuka (2016). Uloga samoefikasnosti, doživljenih emocija i emocionalne regulacije u objašnjenju subjektivne dobrobiti predmetnih učitelja. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Irena Burić)
 • Ivana Batur (2015). Uloga doživljenih emocija i emocionalnog napora u objašnjenju emocionalne iscrpljenosti i zadovoljstva poslom kod predmetnih učitelja. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Irena Burić)
 • Martina Marić (2015). Odnos metakognitivne svjesnosti i emocionalne regulacije kod osnovnoškolskih nastavnika. Diplomski rad. Sveučilište u Zadru. (mentorica: Izabela Sorić)

Ostale diseminacijske aktivnosti

 • Članak objavljen u časopisu Sveučilišta u Zadru Lanterna, 2017. (Irena Burić)
 • Intervju objavljen u Glasu Koncila, kolovoz, 2017. (Irena Burić)
 • Intervju objavljen na Školskom portalu, kolovoz, 2017. (Irena Burić)
 • predavanje u Gradskoj knjižnici Zadar u organizaciji udruge MoSt iz Splita, Udruge mladih „Mladi u EU“, Grada Splita te Zavoda za javno zdravstvo Zadar (Izazovi odgoja u 21. stoljeću iz perspektive roditelja i učitelja), ožujak 2016, Zadar (Irena Burić, Ana Slišković i Ivana Macuka)
 • Predavanje na Filozofskom fakultetu u Splitu u organizaciji udruge MoSt iz Splita, Udruge mladih „Mladi u EU“, Grada Splita te Zavoda za javno zdravstvo Zada (Izazovi odgoja u 21. stoljeću), travanj, 2016, Split (Irena Burić, Ana Slišković i Ivana Macuka)
 • Predavanje na Županijskom stručnom vijeću psihologa i pedagoga Šibensko-kninske i Zadarske županije (Kako se u školi osjećaju učitelji?), rujan 2015, Šibenik (Irena Burić)

Edukacije

 • Introduction to Multilevel Analysis, Utrecht University, Utrecht, srpanj 2015. (Irena Burić)
 • Structural Equation Modelling using Mplus, Falcon Training, Birkbeck College London, travanj, 2016. (Irena Burić)
 • Multilevel Modelling using Mplus, Falcon Training, Birkbeck College London, travanj, 2016. (Irena Burić)
 • Latent Growth Curve Modelling using Mplus, Falcon Training, Birkbeck College London, travanj, 2016. (Irena Burić)
 • Structural Equation Modelling using Mplus, Falcon Training, Split, rujan 2017. (Ana Slišković)
 • Introduction to Bayesian Analysis using Mplus, Falcon Training, Split, rujan 2017. (Irena Burić)