Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS  
Mentorski rad (mentori u znanstveno nastavnom zvanju) Izrada diplomske radnje 20  
Prof. dr. sc. Anita Vulić- Prtorić Praktikum iz psihodijagnostike* 4  
Prof. dr. sc. Ljiljana Gregov Marketing i istraživanje tržišta* 3  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Psihologijsko savjetovanje* 3  
Prof. dr. sc. Anita Vulić- Prtorić Psihološke krizne intervencije** 2  

 

*Studenti upisuju, slušaju, i polažu izborne predmete s matičnog odjela čiji zbroj iznosi najmanje 10 ECTS-a.
**Studenti upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog odjela čiji zbroj vrijednosti može iznositi najviše 2 ECTS-a.