Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS
Mentorski rad Psihologijski praktikum I 5
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Povijest psihologije 3
Prof. dr. sc. Pavle Valerjev Mišljenje i jezik 3
Izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla Psihologija emocija i motivacije 5
Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković Razvojna psihologija odrasle dobi 3
Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić Socijalna kognicija 3
Doc dr. sc. Marina Vidaković Psihologija komuniciranja 2
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji II* 2
Dr. sc. Antonio Oštarić Engleski jezik struke V* 2
Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković Psihologija obitelji i roditeljstva* 2
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Bihevioralna genetika* 2
Prof. dr. sc. Dijana Vican Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju** 5
Prof. dr. sc. Igor Radeka Didaktika** 5
  Kolegiji s drugih studija  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Izborni kolegij u sklopu Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija
***Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 2 boda. Ukoliko upišu 6 boda, nisu dužni upisivati izborne predmete s drugih odjela.
****Studenti mogu, ali i ne moraju upisati, slušati i polagati predmete iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija. Ukoliko upišu te predmete, nisu dužni upisivati izborne predmete s matičnog odjela, niti s drugih odjela.