Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

 

Stručne, administrativne i ostale aktivnosti

 • Voditeljica Katedre za razvojnu psihologiju na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2009.-2011.

 • Članica Organizacijskog ili Programskog odbora znanstveno-stručnih skupova Dani psihologije u Zadru (2006., 2008., 2010., 2012., 2018. god.) i Godišnje konferencije hrvatskih psihologa (2006., 2015., 2023. god.

 • Predsjednica Programskog odbora skupa XXIII. Dani psihologije u Zadru, 2022. god.

 • Članica uredničkog odbora Book of Selected Proceedings of the 21st Psychology Days in Zadar

 • Članica glavnog uredništva Book of Selected Proceedings of the 23rd Psychology Days in Zadar

 • Od 2015. godine kontinuirano sudjeluje u aktivnostima Tjedna mozga kroz održavanje radionica i predavanja namijenjenih upoznavanju šire javnosti sa znanstvenim spoznajama o funkcioniranju ljudskog mozga i načinima očuvanja njegova zdravlja (npr. radionice i predavanja: Zdrav mozak-ljepša starost, Priče o empatiji i toleranciji, Aktivirajmo mozak pjesmom i plesom, Koncentracija i pamćenje u starijoj dobi-kako ih poboljšati, Aktivan mozak-zdrav mozak, Utjecaj pandemije COVID-a-19 na starije osobe: je li moguće uspješno starenje u vrijeme pandemije?, Utjecaj pandemije COVID-a-19 na mentalno funkcioniranje u starijoj dobi: kvalitetno starenje usprkos pandemiji)

 • članica je Vijeća Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru; u okviru angažmana u Savjetovalištu, sudjelovala je i u međunarodnom TEMPUS projektu DUCAS (Developing University Counseling and Advisory Services)

 • Recenzira članke za veći broj domaćih i međunarodnih časopisa (Društvena istraživanja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Medica Jadertina, Acta Jadertina, Revija za sociologiju, Suvremena psihologija, Psihologijske teme, Etnoantropološki problemi, BMC Medical Education, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Personality and Individual Differences i dr.)

 • Vanjska je suradnica na projektu Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj, nositelja Matice umirovljenika Hrvatske, sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda, 2020.-2023.

 • Sudjelovala je u okruglom stolu Obiteljskopravni status i socijalni pristup starijim osobama s izlaganjem Pozitivno starenje i potrebe starijih osoba (u koautorstvu s prof. dr. sc. Anom Štambuk); okrugli stol je organiziralo Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (29. studenoga 2022.)

 • Održala predavanje Uspješno kognitivno starenje: kako očuvati zdravlje mozga? namijenjeno korisnicima i zaposlenicima Doma za starije osobe Ivan Pavao II, ožujak 2023.

 • Održala javno predavanje Seksualni život u starijoj dobi: mit ili stvarnost? u okviru XII. Dana seksualnosti u Zadru, svibanj 2023.