Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

 

Stručno usavršavanje

 • Kontinuirano se educira u različitim područjima (informatičke edukacije, multivarijatne analize podataka, edukacija za bihevioralno-kognitivnog terapeuta, psihološko savjetovanje, radionice iz različitih psihoterapijskih pravaca, radionice o akademskom pisanju, pružanju pomoći studentima s akademskim  problemima, neurorazvojni poremećaji, mindfulness, suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih, kompetentno roditeljstvo, poslijediplomski tečaj  stalnog medicinskog usavršavanja Osnove palijativne medicine, podučavanje u virtualnom okruženju itd.):
   
 • Webinar Statistički programi za kvantitativnu obradu numeričkih podataka u organizaciji Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Zadru (voditeljica: prof. dr. sc. Irena Burić, 24.- 26. 3. 2021.)
   
 • EU-CONEXUS European University International Staff Training Week ‘Virtual and Blended Teaching’ – edukacija u organizaciji Katoličkog sveučilišta u Valenciji, Španjolska (30.11.- 2.12. 2020.)
   
 • Kako je biti adolescent u Hrvatskoj danas?  - znanstveno-stručni skup u organizaciji Laboratorija za prevencijska istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 13. prosinca 2019.)
   
 • Mindfulness za djecu i adolescente – radionica u organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju (Zagreb, 29. lipnja 2018.)
   
 • Neurorazvojni poremećaji – odstupanja u ponašanju: pristup i intervencije – radionica u organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju (Zagreb, 28. lipnja 2018.)

 • Suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?- konferencija (organizatori: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora; Zagreb, 4. i 5. rujna 2017.)

 • Osnove palijativne medicine – poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije (Zadar, 26. svibnja - 11. lipnja 2017.; organizatori: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine CEPAMET i Zagrebački institut za kulturu zdravlja; voditelji: Marijana Braš i Veljko Đorđević)

 • Radionica grupne psihoterapijske supervizije – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 20. travnja 2017.; voditeljica: Irena Bezić)

 • Uvod u osnove sistemskog rada – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 26. siječnja 2016.; voditeljica: Alemka Dauskardt)

 • Realitetna terapija – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 27. travnja 2012; voditeljica: Nevena Petrović)

 • Biblioterapija i poetska terapija – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 26. rujna 2011.; voditeljica: Ivana Bašić)

 • Upotreba tehnika asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 11. srpnja 2011.; voditeljica: Irena Bezić)  

 • Od poslušnosti do odgovornosti – stručno usavršavanje iz područja psihologije roditeljstva (Zadar, 02.-04. lipnja 2011.; voditelj: Jesper Juul)

 • Transfer i kontratransfer – supervizijska radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 12. veljače 2011.; voditeljica: Ljiljana Bastaić)  

 • Obrambeni mehanizmi – radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 24. rujna 2010.; voditeljica: Sandra Ferenčić Ćuk)

 • Obrambeni mehanizmi u terapijskom procesu –radionica za djelatnike i suradnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru (Zadar, 15. prosinca 2010.; voditeljica: Sandra Ferenčić Ćuk)

 • Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modelling with the Program MPLUS (Zadar, 31. svibnja - 02. lipnja 2010.; voditelj: Peter Schmidt)

 • Workshop on Academic Writing (Zagreb, 16. svibnja 2009.; voditeljica: Christine Sinclair)

 • Peer Support and Helping Students with Academic Problems (Zadar, 17. travnja 2009.; voditeljice: Catherine Gillo i Christine Sinclair)

 • Study Skills and Task Management Course (Rijeka, 20. i 21. ožujka 2009.; voditelji: Erwin Uildriks i Tanja van Essen)

 • I. i II. stupanj edukacije iz Bihevioralno-kognitivne terapije nositelja Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (2007.-2009.)

 • Psihološko savjetovanje: tehnike i područja primjene (Zagreb, 24. ožujka 2007.; voditeljica: mr. sc. Nada Anić)

 • Multilevel analyses of cross-national survey data: concepts, strategies and applications (Zadar, 29. – 31. svibnja 2006.; voditelj: prof. Dario Spini)