Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla

Obrazovanje

  • Diplomirala 2008. godine na temi „Odnos privrženosti kućnim ljubimcima, nekih aspekata mentalnog zdravlja te generativnosti kod vlasnika pasa“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zvjezdana Penezića (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru).

  • U  lipnju 2014. godine stječe titulu doktora znanosti obranivši doktorsku radnju „Provjera teorije privrženosti na odnosu vlasnika prema kućnim ljubimcima“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zvjezdana Penezića.

Zaposlenje

  • Od 01.listopada 2008. godine zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, trenutno na radnom mjestu izvanredne profesorice.

Područja stručnog i znanstvenog interesa

  • Privrženost u kontekstu interpersonalnih odnosa

  • Dobrobit vlasnika kućnih ljubimaca

  • Dobrobit roditelja djece s teškoćama u razvoju

Kontakt