Odjel za psihologiju
Informacije

Doc. dr. sc. Jelena Ombla

Obrazovanje

Jelena Ombla rođena je 19.lipnja 1984. godine u Zadru. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Zadru te akademske godine 2002./2003. upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Tijekom studiranja bila je izabrana za demonstratora pri kolegiju Psihologijski praktikum I i II te je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova. Diplomirala je 2008. godine na temi „Odnos privrženosti kućnim ljubimcima, nekih aspekata mentalnog zdravlja te generativnosti kod vlasnika pasa“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zvjezdana Penezića. U travnju 2009. primila je i priznanje u vidu psihologijske nagrade Bujasova psihologijska zlatna značka za osobito vrijedan studentski diplomski rad. Od 01.listopada 2008. godine zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, trenutno na radnom mjestu docenta. U lipnju 2014. godine stječe titulu doktora znanosti obranivši doktorsku radnju „Provjera teorije privrženosti na odnosu vlasnika prema kućnim ljubimcima“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zvjezdana Penezića.

U svom radu na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru sudjeluje u izvođenju predavanja, vježbi i seminara iz više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije. Od 2017. godine uključena je i u izvedbu nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. Od početka rada mentorira studente pri izradi završnih radova i diplomskih radova. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova. Kao članica organizacijskih i programskih odbora, opetovano je sudjelovala u organizaciji Dana psihologije ,bienalne međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja se održava u Zadru (članica Organizacijskog odbora 17. i 18. i 22. Dana psihologije, članica Programskog odbora 19. Dana psihologije, te članica Organizacijsko-programskog odbora 20.Dana psihologije). Bila je i članica uredništva knjige sažetaka XX. Dana psihologije u Zadru. Sudjelovala je u organizaciji 19th European Conference on Personality, kao članica organizacijskog i programskog odbora, te je bila članica Organizacijskog odbora ISHE Summer Institute 2019 održanog u Zadru. Višekratno je sudjelovala i u organizaciji Otvorenog dana Sveučilišta i Tjedna psihologije.

Trenutno je predsjednica Etičkog povjerenstva Odjela za psihologiju te je obnašala funkciju članice Povjerenstva za reformu studija Odjela za psihologiju (2016.-2020.godine) i Povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju (ukupno 2016-2020.godine, od čega je bila Predsjednica ovog povjerenstva od 2018.-2020.godine).

Članica je europskog udruženja psihologa ličnosti (EAPP- European Association of Personality Psychologists).

Područja znanstvenog interesa

Privrženost u kontekstu interpersonalnih odnosa

Dobrobit vlasnika kućnih ljubimaca

Dobrobit roditelja djece s teškoćama u razvoju