Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof.dr. sc. Vera Ćubela Adorić

 

Obrazovanje

 • 2001. godine stekla doktorat znanosti iz znanstvenog polja psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom disertacije „Vjerovanje zaposlenih i nezaposlenih u pravedan svijet: Provjera nekih postavki o individualnim razlikama“ (mentor: prof. dr. Slavko Kljaić)

 • 1997. godine završila poslijediplomski studij psihologije, smjer znanstveno usavršavanje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom magistarskog rada „Socijalna percepcija osoba sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja“ (mentor: prof. dr. Slavko Kljaić)

 • 1990. godine diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje

 • 2010.- izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zadru

 • 2004.–2010.- docentica na Sveučilištu u Zadru

 • 2001–2004. viša predavačica na Filozofskom fakultetu u Zadru

 • 1996.–2001. predavačica na Filozofskom fakultetu u Zadru

 • 1991.–1996. asistentica na Pedagoškoj akademiji/Pedagoškom fakultetu u Mostaru

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • psihologija bliskih veza

 • psihologija pravde i moralnosti

 • psihologija i ljudska prava

Kontakt