Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

 

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini

 • Psihologija interpersonalnih odnosa

 • Psihologija ljudskih prava

 • Socijalna kognicija

 • Stavovi

 • Uvod u socijalnu psihologiju

Ostali kolegiji (novi program)

 • Međukulturna psihologija

 • Osnove socijalne psihologije

 • Prevencija nasilja u bliskim vezama

 • Psihologija persuazije

 • Socijalna kognicija i stavovi

Prethodni nastavni angažmani

 • Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru: nosteljica kolegija Ispitivanje javnog mnijenja, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa, Psihologija komuniciranja.

 • Drugi odjeli Sveučilišta u Zadru: nositeljica kolegija Socijalna psihologija (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti; Odjel za sociologiju) i Primijenjena socijalna psihologija (Odjel za knjižničarstvo); izvoditeljica na kolegiju Konceptualni okviri i modeli ponašanja korisnika informacija (Doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija).

 • Druge visokoobrazovne institucije: predavačica na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (akad.god. 2005./2006. Odabrane teme iz psihologije socijalne pravde; akad.god. 2006./2007. Dijadni pristup u istraživanjima bliskih odnosa); nositeljica kolegija Uvod u socijalnu psihologiju, Socijalna kognicija i Stavovi na preddiplomskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (akad.god. 2006./2007. i 2007./2008.); predavanja u sklopu programa Erasmus za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Brnu, 13.–15.11.2013.); pozvano predavanja Selected Issues in the Psychology of Social Justice  za nastavnike i poslijediplomante na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Trstu (22.–24.10.2014).

Mentorstva