Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

 

Disertacije

  • Ivana Tucak Junaković (2009). Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

  • Joško Sindik (2009). Povezanost konativnih obilježja vrhunskih košarkaša i situacijske učinkovitosti u košarci. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

  • Marina Nekić (2010). Tranzicija u roditeljstvo: Socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.