Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić

 

Završni i diplomski radovi

 • 1.    Anijana Lelas (2003). Predviđanje partnerovih samoprocjena u različitim domenama i zadovoljstvo brakom. (diplomski rad)

 • 2.    Ankica Popović (2003). Autoritarnost i različiti pokazatelji religioznosti kod studenata. (diplomski rad)

 • 3.    Tina Kvartuč (2006). Izloženost zlostavljanju na radnom mjestu i vjerovanje u pravedan svijet. (diplomski rad)

 • 4.    Jelena Jurević (2007). Obrasci slaganja među partnerima u procjeni bračnog funkcioniranja i percepcija opće kvalitete braka. (diplomski rad)

 • 5.    Marina Jurkin (2007). Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama u odrasloj dobi. (diplomski rad)

 • 6.    Marijana Šunjić (2007). Povezanost autoritarnosti sa stavovima prema homoseksualnim osobama i osobama s tjelesnim teškoćama. (diplomski rad)

 • 7.    Mirjana Gaurina (2008). Odnos između vjerovanja u pravedan svijet i nekih pokazatelja subjektivne dobrobiti. (diplomski rad)

 • 8.    Vedran Lešić (2009). Uspješnost prepoznavanja facijalne ekspresije pozitivnih i negativnih emocija u zadatku „lice u gomili“. (završni rad)

 • 9.    Petra Sulić (2009). Odnos između osjetljivosti odraslih na nepravdu i nekih sociodemografskih značajki. (diplomski rad)

 • 10.    Laura Grdović (2010). Utjecaj vremena ekspozicije matrice lica na uspješnost prepoznavanja facijalnih ekspresija u zadatku „lice u gomili“. (završni rad)

 • 11.    Jelena Kenđel (2010). Percipirana kvaliteta bliskih veza, samopoštovanje i subjektivna dobrobit kod osoba homoseksualne i heteroseksualne orijentacije. (diplomski rad)

 • 12.    Lucija Mičić (2010). Percepcija pravednosti odnosa s bračnim partnerom tijekom tranzicije u roditeljstvo. (diplomski rad, nagrađen Bujasovom zlatnom  psihologijskom značkom za 2010. godinu)

 • 13.    Tijana Mlakić (2010). Utjecaj veličine gomile na uspješnost prepoznavanja različitih emocija u zadatku „lice u gomili“ (završni rad)

 • 14.    Rafaela Kovač (2011). Uspješnost rješavanja bračnih konflikata i zadovoljstvo brakom tijekom tranzicije u roditeljstvo. (diplomski rad)

 • 15.    Ivna Juranić (2011). Povezanost tendencije idealiziranja braka s bračnom stabilnošću i zadovoljstvom tijekom tranzicije u roditeljstvo. (diplomski rad)

 • 16.    Petromila Vugdelija (2011). Neki sociodemografski i relacijski korelati bračne stabilnosti tijekom tranzicije u roditeljstvo. (diplomski rad)

 • 17.    Lea Ivuša (2012). Tipovi iskustava nepravde u odrasloj dobi: Provjera valjanosti Finkelove taksonomije na uzorku hrvatskih ispitanika. (diplomski rad)

 • 18.    Katarina Jelić (2012). Atribucijska analiza percipirane potrebe za pomoći kod različitih stanja: provjera nekih pretpostavki o različitim modelima pomaganja (završni rad)

 • 19.    Vedran Lešić (2012). Neki korelati uspješnosti prepoznavanja facijalne ekspresije različitih emocija u zadatku „lice u gomili“. (diplomski rad)

 • 20.    Marko Stijić (2013). Psihološki efekti eura: eksperimentalno istraživanje procjene cijena (završni rad)

 • 21.    Anamarija Čulina (2014). Neke sociodemografske odrednice i korelati socijalnih aksioma. (završni rad)

 • 22.    Krešimir Jakšić (2014). Povezanost sklonosti gađenju i orijentacije na socijalnu dominaciju sa stavovima prema muškarcima homoseksualne orijentacije. (završni rad)

 • 23.    Marina Bogdanović (2015). Utjecaj valencije i razine apstraktnosti induciranog moralnog identiteta na prosocijalno ponašanje. (završni rad)

 • 24.    Iva Sofija Miloš (2016). Percepcija prava u vezi i diskrepance između idealnihb i aktualnih značajki partnera i veze. (diplomski rad)

 • 25.    Fanika Ivaković (2016). Osjetljivost na emocionalna stanja drugih i strategije reguliranja njihovih negativnih emocija u različitim tipovima bliskih veza (diplomski rad)

 • 26.    Antonija Kalinić (2016). Odnos privrženosti psu i antropomorfizma vlasnika s percepcijom socijalne podrške i depresivnošću. (diplomski rad)

 • 27.    Tajana Ninković (2017). Povezanost sklonosti dramatiziranju sa samopoštovanjem i crtama ličnosti mračne trijade (završni rad)

 • 28.    Mirjam Vukić (2017). Neki interpersonalni korelati osjetljivosti na odbacivanje (diplomski rad)

 • 29.    Maja Kelam (2018). Percepcija vlastite vrijednosti kao partnera i sklonost ogovaranju potencijalnih suparnika u ljubavnoj vezi (diplomski rad)

 • 30.    Monika Kralj (2018). Uloga samomotrenja u objašnjavanju tendencije konformiranja s obzirom na vrstu socijalnog utjecaja (diplomski rad)

 • 31.    Lucija Šestan (2018). Odnos između stava mladih prema braku i percepcije sukoba među roditeljima (završni rad)

 • 32.    Petra Maglica (2018). Ispitivanje sklonosti stereotipiziranju različitih etničkih skupina kod studenata stranih jezika (završni rad)

 • 33.    Ana Vulin (2019). Povezanost crta mračne trijade i sklonosti dramatiziranju sa samoregulacijom i interpersonalnom regulacijom emocija (diplomski rad)

 • 34.    Petra Kasap (2020). Neki psihološki prediktori namjere odlaska ili ostanka u Hrvatskoj (diplomski rad)

 • 35.    Karla Matić (2020). Privrženost u bliskim odnosima i strah od intimnosti u ljubavnoj vezi kod odrasle djece razvedenih roditelja

 • 36.    Rafaela Juravić (2020). Percepcija nasilja u heteroseksualnoj vezi s obzirom na vrstu nasilja i spol žrtve (završni rad)

 • 37.    Žana Ćosić (2021). Preferencije za televizijske sadržaje s ljubavnom tematikom, vjerovanja o ljubavnim odnosima i samopoštovanje (diplomski rad)

 • 38.    Lukrecija Kaćunko (2022). Fenomen prevaranta i samopoštovanje kod studenata (završni rad)

 • 39.    Gabriela Matak (2022). Sklonost idealiziranju braka i bračno zadovoljstvo kod muškaraca i žena (završni rad)

 • 40.    Ivana Turkalj (2022). Odnos potrebe za dramom i stava prema ogovaranju (završni rad)

 • 41.    Barbara Vidović (2022). Atribucije partnerova negativnog ponašanja i uspješnost rješavanja bračnih konflikata (završni rad)

 • 42.    Ana Ostović (2022). Ljubavna veza kao prilika za ekspanziju selfa: odnos vlastite motivacije za ekspanzijom, percipirane motivacije partnera i predanosti vezi(diplomski rad)

 • 43.    Rafaela Juravić (2023).   Atribucije negativnog ponašanja partnera, spremnost na opraštanje i uspješnost rješavanja sukoba u braku (diplomski rad)

 • 44.    Livia Mazić-Palestrina (2023).  Neki korelati različitih dimenzija stereotipa o gejmericama (završni rad)