Odjel za psihologiju

Doc. Dr. sc. Ivana Macuka

Obrazovanje:

 • Opća gimnazija Vladimir Nazor u Splitu
 • Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilišta u Splitu - 2001. godine obranila diplomski rad pod naslovom „Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom“
 • Poslijediplomski znanstveni studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 2007. godine obranila magistarski rad pod naslovom „Uloga determinanti roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u djece“; stekla akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička psihologija
 • Postupak stjecanja doktorata izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – 13.siječnja 2011. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Sanje Smojver-Ažić; stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane razvojna psihologija
 • Izbori u zvanja http://www.unizd.hr/Portals/_default/Containers/DarkKnight/Images/Title-BG-Blue.png
 • u travnju 2011. godine - izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta
 • u siječnju 2013. godine - izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija
 • u travnju 2016. godine – izabrana u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru
 • u lipnju 2017. godine - izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija

Zaposlenje:

 • Docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru
 • Od rujna 2014. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Teachers' emotions and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation, well-being and relationships with students glavnog istraživača doc.dr.sc. Irene Burić
 • Znanstvena  novakinja na projektu Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija glavnog istraživača prof.dr.sc. Vere Ćubela Adorić (u razdoblju od 2010. do 2012. godine)
 • Znanstvena  novakinja na projektu Psihosocijalni aspekti zdravlja u djece i adolescenata glavnog istraživača prof.dr.sc. Anite Vulić-Prtorić (u razdoblju od 2007. do 2010. godine)
 • Znanstvena  novakinja na projektu Psihosocijalni aspekti psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji glavnog istraživača prof.dr.sc. Anite Vulić-Prtorić (u razdoblju od 2003. do 2007. godine)
 • Psiholog u nevladinoj udruzi za pružanje psihosocijalne pomoći ženama u Obrovcu „Stope nade“ (u razdoblju od veljače 2002. do veljače 2003. godine) 

Ostalo:

 • Članica uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika
 • 2014. dobitnica nagrade Vijeća Odjela za psihologiju u kategoriji "Znanstvena produktivnost - suradnička i nastavna zvanja"

Izbornik