Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Obrazovanje

 • 2001. profesor psihologije - na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru diplomirala je 2001. godine obranivši diplomski rad pod naslovom “Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom“

 • 2007. magisterij znanosti u području psihologije, grana klinička psihologija - na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu završila je znanstveni magistarski studij psihologije 2007. godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Uloga determinanti roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u djece“ i stekla akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička psihologija.

 • 2011. doktorat znanosti u području psihologije, grana razvojna psihologija - na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 2011. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata“ i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologije, grane razvojna psihologija.

Zaposlenje

 • 2016.–2021. docentica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru

 • 2003.–2016. znanstvena novakinja na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru

 • 2002.–2003. psiholog u nevladinoj udruzi „Stope nade“ u Obrovcu

Područja stručnog i znanstvenog interesa

 • Razvojna psihologija i razvojna psihopatologija

 • Roditeljstvo i učinci roditeljskog ponašanja na razvojne ishode djece

 • Psihosocijalna prilagodba djece i adolescenata, školski uspjeh adolescenata

 • Dobrobit nastavnika

 • Palijativna skrb

Kontakt