Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Stručno usavršavanje

 • stručno usavršavanje iz područja prevencije vršnjačkog nasilja: Unicefov projekt  „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ u periodu od 15. ožujka do 20. prosinca, 2004. godine

 • seminar ''Multilevel analyses of cross-national survey data: concepts, strategies and applications'' u periodu od 29.-31. svibnja, 2006. godine

 • seminar iz područja psihologije savjetovanja pod nazivom „Gestalt Psychotherapy Workshop – Shame and Guilt“  2006. godine

 • seminar iz područja psihologije savjetovanja pod nazivom „Psihološko savjetovanje: tehnike i područje primjene“ 2007. godine

 • završen početni stupanj Praktikuma iz bihevioralno kognitivnih terapija u sklopu Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (Split, 19.-20. listopada 2007., 23.-25. studenog 2007. i 18.-20. siječnja 2008. godine; 8 cjelodnevnih radionica)

 • radionica ''Confirmatory factor analysis and structural equation modelling with program Mplus'' u periodu od 31. svibnja do 2. lipnja 2010. godine

 • seminar iz područja psihologije roditeljstva predavača Jespera Juula pod nazivom „Od poslušnosti do odgovornosti“ u periodu od 2.-4. lipnja 2011. godine

 • radionica "NTC sustav učenja" u listopadu, 2015. godine

 • poslijediplomski tečaj I. kategorije "Osnove palijativne medicine" - edukacija  iz područja palijativne skrbi (Zadar, u razdoblju od 26. do 28. svibnja 2017. te u razdoblju od 09. do 11. lipnja 2017. godine u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET)

 • radionica „Neurorazvojni poremećaji – odstupanja u ponašanju: pristup i intervencije“ u organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Zagreb, lipanj 2018. godine)

 • radionica „Mindfulness za djecu i adolescente“ u organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Zagreb, lipanj 2018. godine)